Príručka pre vykurovanie hál, klimatizačné systémy a vetraciu techniku

Ako vykurovať, klimatizovať a vetrať halu energeticky najúčinnejším a ekologickým spôsobom?

Toto je blog pre všetky témy týkajúce sa vykurovania, klimatizácie a vetrania priemyselných budov a distribučných centier. Objasňujeme všetky otázky od “Priemyselné vykurovanie teplým vzduchom alebo infračerveným žiarením?” až po “Ako funguje plynové tepelné čerpadlo?”. Priebežne vás informujeme o CO₂ a budúcnosti vykurovania vodíkom.

Search

Vykurovanie hál

All Blog Entries about Vykurovanie hál

Životné prostredie

All Blog Entries about Životné prostredie

Ventilačná technika

Čo sú vzduchotechnické jednotky (AHU)?

Haly v priemysle, obchode a logistike kladú vzhľadom na svoje rozmery a správanie používateľov osobitné požiadavky na vykurovací systém. Každý,…

All Blog Entries about Ventilačná technika