Servis Schwank

Vidíme sa ako poskytovatelia riešení. To znamená, že sme k dispozícii našim zákazníkom s plným nasadením hneď od začiatku a po celú dobu životnosti ich systému.

schwank_service_hellstrahler

Servis Schwank

Či už sa jedná o plánovanie, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, údržbu alebo servis náhradných dielov – spoločnosť Schwank vás plne sprevádza.

schwank_service_warmluft

Servis Schwank

Aj pri prestavbe alebo rekonštrukcii sme na vašej strane sa slovami aj skutkami.

schwank_service_torluftschleier

Bez kompromisov

Služby spoločnosti Schwank

Ako nemecký rodinný podnik s viac ako 80 rokmi skúseností kladieme najväčší dôraz na servis. Považujeme sa za poskytovateľa riešení. To znamená, že sme našim zákazníkom plne k dispozícii od začiatku aj počas celého životného cyklu ich zariadení. Počnúc prvým poradenstvom na mieste, cez dimenzovanie a projektovanie vykurovacieho alebo chladiaceho zariadenia až po montáž, obsluhu a údržbu. O všetky tieto aspekty sa staráme s našim kompetentným a skúseným tímom s plným nasadením, vždy s cieľom zaručiť našim zákazníkom čo najlepšie riešenie pre ich individuálne požiadavky a podmienky na mieste. Cez 150 000 spokojných zákazníkov a viac ako 2 000 000 zariadení hovorí za všetko.

Prehľad našich služieb pre systémy vykurovania hál

Bezpečné s našou kompetentnou službou

  • Kompletné služby od návrhu, vedenie stavby, cez montáž až po údržbu
  • Inžinierske služby ako projektovanie a dimenzovanie
  • Plyno a elektroinštalácie, odvod spalín
  • Podrobná dokumentácia zariadení pre každý projekt
  • Zrozumiteľné návody na montáž a obsluhu pre všetky zariadenia
  • Zamestnanci firmy Schwank pre servis a údržbuNepretržitý servis
  • Istota náhradných dielov vďaka nemeckému výrobcovi

Servis Schwank

Plánovanie, inštalácia a údržba vykurovacích systémov haly

Plánovanie a inžinierstva od Schwank

Od začiatku

Či ide o novostavbu alebo o modernizáciu, halu alebo voľnú plochu – množstvo rôznych požiadaviek vyžaduje flexibilné riešenie.

Ďalšie informácie

Realizácia a inštalácia od Schwank

Vieme, ako to funguje

Po úspešnom naprojektovaní Vášho zariadenia zostávame po Vašom boku. Plán vypracovaný pri projektovaní spolupracovníci nášho servisu počas veľmi krátkej doby profesionálne a bezproblémovo realizujú. Tak zabezpečíme úspešnú realizáciu Vášho projektu a zhodu zariadenia s našimi nárokmi na kvalitu.

Ďalšie informácie

Údržba a kompletný servis spoločnosti Schwank

Hladká prevádzka

Teplo a komfort významne prispievajú k výkonnosti Vašej prevádzky, pretože majú značný vplyv na prevádzkové náklady a spokojnosť zamestnancov. Bezchybná funkcia predpokladá podobne ako u Vášho osobného auta dobrú a pravidelnú údržbu. Plynové kúrenie sú technicky náročné systémy a musia sa u nich podľa noriem DVGW aspoň raz ročne vykonávať údržba a preveriť bezpečnosť.

Ďalšie informácie

Naše ocenenia

Na čo sme hrdí

Großer Preis des Mittelstands
Die Welt Top 100
Signet-Top-100-
Best of German Mittelstand
Industriepreis 2017