schwank_anwendungen_logistik

Logistika

Teplo tam, kde je to potrebné

Logistické haly kladú kvôli spôsobu užívania, ako sú často otvorené vráta, vysoké skladovacie regály, rôzne oblasti užívania atď., Veľké nároky na systémy vykurovania. Časť uskladneného tovaru síce potrebuje len minimum tepla, napriek tomu je práve pri procese naskladňovaní, vyskladnení a v logistickej koncepcii “picker to part” vykurovanie nevyhnutné. Vykurovanie musí však plniť aj ďalšie funkcie. Napríklad musí byť zaručená ochrana samočinného hasiaceho zariadenia pred mrazom a pokiaľ sa jedná o predmety citlivé voči oxidácii ako lesklá oceľ, ochrana priestoru pred kondenzáciou. Chlad vzniká predovšetkým v oblasti nakládky a vykládky. Aj uskladňovaný kusový tovar v závislosti od vlastnej hmotnosti privádza dovnútra chlad.

Skúsenosti sa počítajú. Ako jednotka na trhu s inovatívnymi infračervenými technológiami [výrobca svetlých a tmavých žiaričov] Schwank energeticky úsporne vykúril už vyše 10 miliónov m2 logistických plôch. Pre našich zákazníkov sú ekonomické a ekologické dôvody, úspora energie a nízke bežné náklady rozhodujúcimi kritériami pre rozhodovanie.

Logistické haly kladú kvôli spôsobu užívania veľké nároky na vykurovacie systémy, napr.:

 • Tepelné zóny v oblasti nakládky a vykládky
 • Zaručenie základného tepla v oblasti skladovania a kompletovania
 • Oddelené vykurovanie pracovísk zvolených oblastí [pracovné ostrovčeky]
 • Energeticky úsporné vykurovanie pre zníženie prevádzkových nákladov
 • Flexibilita pri inštalácii zariadenia, napr. pri meniacich sa požiadavkách

Tepelná koncepcia Schwank pre logistické haly

Vyrobené pre logistické budovy

 • Aj cez otvorené halové brány zostáva hala v zime príjemne temperovaná. Pretože sa teplo prenáša vo forme infračerveného žiarenia a ukladá sa teda tiež do podláh a stien, nestratí sa pri častých pohyboch vrát a prievanu.
 • Dosiahnutie rovnomerné úrovne teploty a príjemného tepla v rôznych zónach haly.
 • Na rozdiel od bežného vykurovania, u ktorého sa v priestore pohybuje veľké množstvo vzduchu, nedochádza k zaprášeniu skladovaných predmetov.
 • Ak počas doby vyplynie potreba zmeny logistickej koncepcie [napr. z dôvodu meniaceho sa profilu užívania], je možné systém vykurovania jednoducho a flexibilne prispôsobiť.

Servis Schwank

Tu pre teba

 • Kompletný servis od návrhu projektu, vedenie stavby, cez montáž až po údržbu
 • Úradné prebierky
 • Zaškolenie užívateľa
 • Porovnanie nákladov na vykurovanie
 • Podrobná dokumentácia zariadení pre každý projekt
 • Zrozumiteľné návody na montáž a obsluhu pre všetky zariadenia
 • Aspoň 10 ročná istota dodania náhradných dielov

Dojmy z logistiky

Používa sa vykurovanie Schwank

Naše ocenenia

Na čo sme hrdí

Großer Preis des Mittelstands
Die Welt Top 100
Signet-Top-100-
Best of German Mittelstand
Industriepreis 2017