Plynové tepelné čerpadlá – vysoko účinné vykurovanie a chladenie

Plynové tepelné čerpadlá sú nákladovo efektívne a môžu byť použité rôznymi spôsobmi. Nájdite s nami ten správny systém pre svoju budovu.

Zistite viac

S plynovými tepelnými čerpadlami Schwank je možné veľmi účinne vykurovať a chladiť, a to len v jednom systéme. V porovnaní s elektrickými tepelnými čerpadlami preberá pri plynovom tepelnom čerpadle pohon plynový motor. Plynové tepelné čerpadlo teda pre vytváranie tepla alebo chladu potrebuje zdroj energie “plyn” namiesto “elektriny”. A z toho plynie mnoho výhod.

Možné použitie pre temperovanie (vykurovanie a chladenie) v obchode a priemysle:

  • Haly pre skladovanie tovaru citlivého na teplotu, napr. čokoláda, kozmetika, nebezpečné látky, farmaceutické výrobky
  • Zabezpečovanie tepla a chladu v kancelárskych priestoroch, laboratóriách, výskumných pracoviskách a na výstavách
  • Temperovanie budov s termickými procesmi, napr. pri použití strojov v hale

Produktové portfólio

Tepelné čerpadlá s plynovým motorom

Obrázok produktu plynového tepelného čerpadla ECO-G GE3 od spoločnosti Schwank.

ECO-G GE3

Plynové tepelné čerpadlá

Nový konštrukčný rad GE3 vykazuje najlepšie hodnoty sezónnej účinnosti. Tento produkt spĺňa požiadavky komerčného využitia vďaka funkciám ako príprava teplej…

Obrázok produktu plynového tepelného čerpadla ECO-G GE3 od spoločnosti Schwank.

ECO-G GF3

Plynové tepelné čerpadlá

Prístroje konštrukčného radu ECO-G GF3 sú doteraz jediné plynová tepelné čerpadlá s 3 vetvami v Európe a vďaka svojmu súčasnému…

Výhody plynových tepelných čerpadiel

Jednoducho vysvetlené

Pri výrobe elektriny vzniká v moderných plynových alebo uhoľných elektrárňach cca 60% odpadového tepla. Odpadové teplo vznikajúce pri plynovom motore tepelného čerpadla využíva zariadenia priamo na mieste. Buď podporuje proces tepelného čerpadla, alebo slúži ako dodatočný zdroj tepla, napr. Pre ohrev úžitkovej vody.

● Cca o 30% nižšie náklady na energie vďaka využívaniu výhodnejšieho zdroja – plynu

● Úspora dodatočných investícií (napr. trafostanice), žiadne pokrytie špičkového zaťaženia pri vykurovaní

● Zníženie prevádzkovej doby – nie je treba mimoriadny chod pre rozmrazovanie

● Jeden prístroj pre dve použitia – chladenie a vykurovanie; môžu bežať dokonca súčasne

● Zníženie počtu interných používateľov elektriny a tým aj drahých špičiek prúdového zaťaženia – odľahčenie firemnej elektrickej siete

● Dlhé intervaly údržby celého zariadenia – používanie súčiastok s dlhou životnosťou, prvá údržba po 10 000 hod. (Zodpovedá zhruba 3 – 4 roky pri bežnom používaní)

Výhody plynových tepelných čerpadiel

Jednoducho vysvetlené

Prehľad výhod: Porovnanie s elektrickým tepelným čerpadlom

Pri výrobe elektriny vzniká v moderných plynových alebo uhoľných elektrárňach cca 60% odpadového tepla. Odpadové teplo vznikajúce pri plynovom motore tepelného čerpadla využíva zariadenia priamo na mieste. Buď podporuje proces tepelného čerpadla, alebo slúži ako dodatočný zdroj tepla, napr. Pre ohrev úžitkovej vody.

  • Cca o 30% nižšie náklady na energie vďaka využívaniu výhodnejšieho zdroja – plynu
  • Úspora dodatočných investícií (napr. trafostanice), žiadne pokrytie špičkového zaťaženia pri vykurovaní
  • Zníženie prevádzkovej doby – nie je treba mimoriadny chod pre rozmrazovanie
  • Jeden prístroj pre dve použitia – chladenie a vykurovanie; môžu bežať dokonca súčasne
  • Zníženie počtu interných používateľov elektriny a tým aj drahých špičiek prúdového zaťaženia – odľahčenie firemnej elektrickej siete
  • Dlhé intervaly údržby celého zariadenia – používanie súčiastok s dlhou životnosťou, prvá údržba po 10 000 hod. (Zodpovedá zhruba 3 – 4 roky pri bežnom používaní)

Zmena oproti elektrickým tepelným čerpadlom je ten, že kompresor okruhu chladiva poháňa plynový, a nie elektrický motor. Plynová tepelné čerpadlá sa na celom svete používajú ako ekologické a účinné riešenia pre temperovanie budov. Obzvlášť pre veľký pripojovací výkon – napr. v priemysle a obchode – je táto technológia veľmi výhodná, pretože využíva výhodnú primárnu energiu plyn.

-kCwdzTaAyE

Partnerstvo s pridanou hodnotou

S našimi plynovými tepelnými čerpadlami vsádzame na Panasonic ako na výrobcu s vedúcim postavením na trhu. V roku 1958 táto firma vyvinula prvý vzduchotechnickú jednotku pre domáce použitie a odvtedy vsádza vo svojej obchodnej brandži “klimatizácie” na kontinuálny rozvoj. V oblasti plynových tepelných čerpadiel je Panasonic ideálnym partnerom. Panasonic pri vývoji svojich plynových tepelných čerpadiel kladie najväčší dôraz na účinnosť, spoľahlivosť a malú hlučnosť. Vďaka intenzívnym kontrolám kvality spĺňajú systémy vykurovania a chladenia Panasonic tiež tie najvyššie požiadavky. Plynové tepelné čerpadlá Panasonic sa vyznačujú vysokou mierou inovatívnosti a kvality. V kombinácii s know-how spoločnosti Schwank v záležitostiach vykurovania a chladenia veľkých hál vzniká neprekonateľná kombinácia kvality a kompetencie.

Teplá voda miesto chladiva

Gaswärmepumpen Industrienutzen

Výmenník tepla integrovaný do plynového tepelného čerpadla zaisťuje možnosť pripojenia vodovodného rozvodu priamo na tepelné čerpadlo. Úplne odpadá potrubné vedenia chladiva.

Chladivo: Pripojenie na vzduchotechnickú jednotku

Gaswärmepumpen Industrienutzen

Alternatívne je možné pripojiť plynové tepelné čerpadlo na jednotku vzduchotechniky [RLT]. Cez kanálové rozvody zásobuje budovu teplom alebo chladom. Rovnako je možná kombinácia vnútorných zariadení a vzduchotechnického systému.

Chladivo: Priame pripojenie vnútorných prístrojov

Gaswärmepumpen Industrienutzen

Vnútorné  pripojené priamo na systém chladiva zaisťujú rozloženie tepla a chladiva vnútri hál. Tu sa nepoužívajú žiadne doplnkové výmenníky tepla – systém uzavretý sám do seba sa postará o účinné temperovanie.

Kombinácia: Teplá voda a chladivo

Gaswärmepumpen Industrienutzen

Voliteľne je možné do systému integrovať doplnkový výmenník tepla. Je tak možné súčasne obsluhovať susednú kanceláriu alebo potrebu teplej vody.

 

Downloads

Informácie o tepelných čerpadlách Schwank

Pre používateľov a projektantov

Všetko, čo potrebujete vedieť o technológii plynového tepelného čerpadla

V tejto sekcii nájdete brožúry o výrobkoch, technické informácie a články pre tlač o systémoch tepelných čerpadiel Schwank.

Správy

Najnovšie na prvý pohľad

Inovatívny priemyselný vodíkový žiarič geniumSchwank získal európsky patent

Novinky, Spoločnosť

Priemyselný vodíkový žiarič geniumSchwank získal oficiálny európsky patent. Tento míľnik nielenže potvrdzuje jedinečnosť a inovatívnosť systému, ale zároveň posilňuje jeho pozíciu v oblasti udržateľného priemyselného vykurovania.

Schwank patrí k svetovým lídrom na trhu

Novinky, Spoločnosť

Spoločnosť Schwank je popredným špecialistom na priemyselné vykurovanie s medzinárodným pôsobením. S viac ako 90-ročnou históriou je spoločnosť Schwank známa svojimi inovatívnymi a komplexnými riešeniami pre priemyselné a komerčné budovy.

Spoločnosť Schwank predstavila na veľtrhu v Brne energetické inovácie pre priemysel

Novinky, Spoločnosť

Na tohtoročnom Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne zaujala spoločnosť Schwank pozornosť návštevníkov, keď predstavila svoje najnovšie energetické inovácie a riešenia pre priemyselné a komerčné priestory. Medzi najvýznamnejšie produkty patrilo vodíkové vykurovanie, priemyselné vetranie a chladenie, elektrické infračervené žiariče a HVLS ventilátor MonsterFans.

Společnost Schwank, světový lídr v oblasti průmyslového vytápění, chlazení a větrání, oslavila 90. výročí svého založení.

Novinky, Spoločnosť

Za 90 rokov svojej existencie sa spoločnosť Schwank stala svetovým lídrom v oblasti priemyselného vykurovania a expertom na riešenia v oblasti vetrania a chladenia. V súčasnosti sa spoločnosť zameriava na transformáciu energie, takže jej hlavným zameraním sa stáva vodíkové a elektrické vykurovanie. Od tohto roku ponúka prvý 100 % vodíkový tmavý žiarič a je priekopníkom v tom, že je hlavnou silou pri prechode na obnoviteľné energie.

Viac informácií?

Kontaktujte nás

Získajte osobnú radu už teraz!

Schwank SK

Schwank s.r.o.

Vajnorská 100/B

831 04 Bratislava

+421-948 959 535
info@schwank.sk

Naše ocenenia

Na čo sme hrdí

Ocenenie „Die Welt Top 100“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Ocenenie „The Best of German Mittelstand“ pre spoločnosťSchwank GmbH.
Ocenenie „Industriepreis 2017“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Ocenenie „Großer Preis des Mittelstandes“ pre spoločnosť Schwank GmbH.