Plynové tepelné čerpadlá – vysoko účinné vykurovanie a chladenie

Plynové tepelné čerpadlá sú nákladovo efektívne a môžu byť použité rôznymi spôsobmi. Nájdite s nami ten správny systém pre svoju budovu.

Zistite viac

S plynovými tepelnými čerpadlami Schwank je možné veľmi účinne vykurovať a chladiť, a to len v jednom systéme. V porovnaní s elektrickými tepelnými čerpadlami preberá pri plynovom tepelnom čerpadle pohon plynový motor. Plynové tepelné čerpadlo teda pre vytváranie tepla alebo chladu potrebuje zdroj energie “plyn” namiesto “elektriny”. A z toho plynie mnoho výhod.

Možné použitie pre temperovanie (vykurovanie a chladenie) v obchode a priemysle:

  • Haly pre skladovanie tovaru citlivého na teplotu, napr. čokoláda, kozmetika, nebezpečné látky, farmaceutické výrobky
  • Zabezpečovanie tepla a chladu v kancelárskych priestoroch, laboratóriách, výskumných pracoviskách a na výstavách
  • Temperovanie budov s termickými procesmi, napr. pri použití strojov v hale

Produktové portfólio

Tepelné čerpadlá s plynovým motorom

Obrázok produktu plynového tepelného čerpadla ECO-G GE3 od spoločnosti Schwank.

ECO-G GE3

Plynové tepelné čerpadlá

Nový konštrukčný rad GE3 vykazuje najlepšie hodnoty sezónnej účinnosti. Tento produkt spĺňa požiadavky komerčného využitia vďaka funkciám ako príprava teplej…

Obrázok produktu plynového tepelného čerpadla ECO-G GE3 od spoločnosti Schwank.

ECO-G GF3

Plynové tepelné čerpadlá

Prístroje konštrukčného radu ECO-G GF3 sú doteraz jediné plynová tepelné čerpadlá s 3 vetvami v Európe a vďaka svojmu súčasnému…

Výhody plynových tepelných čerpadiel

Jednoducho vysvetlené

Pri výrobe elektriny vzniká v moderných plynových alebo uhoľných elektrárňach cca 60% odpadového tepla. Odpadové teplo vznikajúce pri plynovom motore tepelného čerpadla využíva zariadenia priamo na mieste. Buď podporuje proces tepelného čerpadla, alebo slúži ako dodatočný zdroj tepla, napr. Pre ohrev úžitkovej vody.

● Cca o 30% nižšie náklady na energie vďaka využívaniu výhodnejšieho zdroja – plynu

● Úspora dodatočných investícií (napr. trafostanice), žiadne pokrytie špičkového zaťaženia pri vykurovaní

● Zníženie prevádzkovej doby – nie je treba mimoriadny chod pre rozmrazovanie

● Jeden prístroj pre dve použitia – chladenie a vykurovanie; môžu bežať dokonca súčasne

● Zníženie počtu interných používateľov elektriny a tým aj drahých špičiek prúdového zaťaženia – odľahčenie firemnej elektrickej siete

● Dlhé intervaly údržby celého zariadenia – používanie súčiastok s dlhou životnosťou, prvá údržba po 10 000 hod. (Zodpovedá zhruba 3 – 4 roky pri bežnom používaní)

Výhody plynových tepelných čerpadiel

Jednoducho vysvetlené

Prehľad výhod: Porovnanie s elektrickým tepelným čerpadlom

Pri výrobe elektriny vzniká v moderných plynových alebo uhoľných elektrárňach cca 60% odpadového tepla. Odpadové teplo vznikajúce pri plynovom motore tepelného čerpadla využíva zariadenia priamo na mieste. Buď podporuje proces tepelného čerpadla, alebo slúži ako dodatočný zdroj tepla, napr. Pre ohrev úžitkovej vody.

  • Cca o 30% nižšie náklady na energie vďaka využívaniu výhodnejšieho zdroja – plynu
  • Úspora dodatočných investícií (napr. trafostanice), žiadne pokrytie špičkového zaťaženia pri vykurovaní
  • Zníženie prevádzkovej doby – nie je treba mimoriadny chod pre rozmrazovanie
  • Jeden prístroj pre dve použitia – chladenie a vykurovanie; môžu bežať dokonca súčasne
  • Zníženie počtu interných používateľov elektriny a tým aj drahých špičiek prúdového zaťaženia – odľahčenie firemnej elektrickej siete
  • Dlhé intervaly údržby celého zariadenia – používanie súčiastok s dlhou životnosťou, prvá údržba po 10 000 hod. (Zodpovedá zhruba 3 – 4 roky pri bežnom používaní)

Zmena oproti elektrickým tepelným čerpadlom je ten, že kompresor okruhu chladiva poháňa plynový, a nie elektrický motor. Plynová tepelné čerpadlá sa na celom svete používajú ako ekologické a účinné riešenia pre temperovanie budov. Obzvlášť pre veľký pripojovací výkon – napr. v priemysle a obchode – je táto technológia veľmi výhodná, pretože využíva výhodnú primárnu energiu plyn.

-kCwdzTaAyE

Partnerstvo s pridanou hodnotou

S našimi plynovými tepelnými čerpadlami vsádzame na Panasonic ako na výrobcu s vedúcim postavením na trhu. V roku 1958 táto firma vyvinula prvý vzduchotechnickú jednotku pre domáce použitie a odvtedy vsádza vo svojej obchodnej brandži “klimatizácie” na kontinuálny rozvoj. V oblasti plynových tepelných čerpadiel je Panasonic ideálnym partnerom. Panasonic pri vývoji svojich plynových tepelných čerpadiel kladie najväčší dôraz na účinnosť, spoľahlivosť a malú hlučnosť. Vďaka intenzívnym kontrolám kvality spĺňajú systémy vykurovania a chladenia Panasonic tiež tie najvyššie požiadavky. Plynové tepelné čerpadlá Panasonic sa vyznačujú vysokou mierou inovatívnosti a kvality. V kombinácii s know-how spoločnosti Schwank v záležitostiach vykurovania a chladenia veľkých hál vzniká neprekonateľná kombinácia kvality a kompetencie.

Teplá voda miesto chladiva

Gaswärmepumpen Industrienutzen

Výmenník tepla integrovaný do plynového tepelného čerpadla zaisťuje možnosť pripojenia vodovodného rozvodu priamo na tepelné čerpadlo. Úplne odpadá potrubné vedenia chladiva.

Chladivo: Pripojenie na vzduchotechnickú jednotku

Gaswärmepumpen Industrienutzen

Alternatívne je možné pripojiť plynové tepelné čerpadlo na jednotku vzduchotechniky [RLT]. Cez kanálové rozvody zásobuje budovu teplom alebo chladom. Rovnako je možná kombinácia vnútorných zariadení a vzduchotechnického systému.

Chladivo: Priame pripojenie vnútorných prístrojov

Gaswärmepumpen Industrienutzen

Vnútorné  pripojené priamo na systém chladiva zaisťujú rozloženie tepla a chladiva vnútri hál. Tu sa nepoužívajú žiadne doplnkové výmenníky tepla – systém uzavretý sám do seba sa postará o účinné temperovanie.

Kombinácia: Teplá voda a chladivo

Gaswärmepumpen Industrienutzen

Voliteľne je možné do systému integrovať doplnkový výmenník tepla. Je tak možné súčasne obsluhovať susednú kanceláriu alebo potrebu teplej vody.

 

Downloads

Informácie o tepelných čerpadlách Schwank

Pre používateľov a projektantov

Všetko, čo potrebujete vedieť o technológii plynového tepelného čerpadla

V tejto sekcii nájdete brožúry o výrobkoch, technické informácie a články pre tlač o systémoch tepelných čerpadiel Schwank.

Správy

Najnovšie na prvý pohľad

Společnost Schwank, světový lídr v oblasti průmyslového vytápění, chlazení a větrání, oslavila 90. výročí svého založení.

Novinky, Spoločnosť

Za 90 rokov svojej existencie sa spoločnosť Schwank stala svetovým lídrom v oblasti priemyselného vykurovania a expertom na riešenia v oblasti vetrania a chladenia. V súčasnosti sa spoločnosť zameriava na transformáciu energie, takže jej hlavným zameraním sa stáva vodíkové a elektrické vykurovanie. Od tohto roku ponúka prvý 100 % vodíkový tmavý žiarič a je priekopníkom v tom, že je hlavnou silou pri prechode na obnoviteľné energie.

Schwank – Špecialista na priemyselné vykurovanie je lídrom na svetovom trhu

Novinky, Ocenenia

Popredný nemecký business magazín WirtschaftsWoche zaradil spoločnosť Schwank, špecialistu na priemyselné vykurovanie a klimatizáciu, do svojho aktuálneho rebríčka svetových lídrov na trhu. Schwank sa o tieto miesta delí s významnými spoločnosťami ako sú Adidas, Bosch, Bayer, Siemens a Henkel.

Zwei Entwicklungsingenieure von Schwank mit dem Brenner eines Wasserstoff Dunkelstrahlers.

Prelom: Klimaticky neutrálne vykurovanie s vodíkovými žiaričmi Schwank

Novinky

Výrobcovia infražiaričov už roky propagujú modernosť a budúcu životaschopnosť svojej technológie. Teraz tento priemysel a predovšetkým spoločnosť Schwank stanovili prelomový míľnik s vývojom svojho prvého 100% vodíkového kompatibilného vykurovacieho systému.

DeltaSchwank je tmavý žiarič od spoločnosti Schwank.

Schwank je globálnym lídrom na trhu infračervených žiaričov

Novinky, Ocenenia

Nedávno publikovaná správa spoločnosti „Industry Research“ o výskume trhu potvrdzuje skupinu Schwank Group ako svetového lídra na trhu v oblasti infračervených žiaričov.

Viac informácií?

Kontaktujte nás

Získajte osobnú radu už teraz!

Schwank SK

Schwank s.r.o.

Vajnorská 100/B

831 04 Bratislava

+421-948 959 535
info@schwank.sk

Naše ocenenia

Na čo sme hrdí

Ocenenie „Die Welt Top 100“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Ocenenie „The Best of German Mittelstand“ pre spoločnosťSchwank GmbH.
Ocenenie „Industriepreis 2017“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Ocenenie „Großer Preis des Mittelstandes“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Schwank ist Weltmarktführer 2022 laut WiWo.