Elektrické tepelné čerpadlá pre priemysel, obchod a logistiku

Elektrické tepelné čerpadlá – chladenie a vykurovanie jedným systémom: využitie obnoviteľných zdrojov energie – minimalizácia emisií CO₂

Zistite viac

Elektrické tepelné čerpadlá sú profesionálnym riešením na vykurovanie a chladenie veľkých budov, ako sú priemyselné haly, športové zariadenia, školy, škôlky, kancelárske a hotelové budovy. Vzhľadom na deklarovaný klimatický cieľ a s ním spojenú povinnosť čoraz viac využívať obnoviteľné zdroje energie patria tepelné čerpadlá medzi budúce riešenia ekologického vykurovania a chladenia. Kľúčovú úlohu pritom bude zohrávať dodržiavanie zákona o energetickej hospodárnosti budov (GEG).

V konečnom dôsledku je to však aj otázka nákladov. Vzhľadom na rastúce ceny energií ponúkajú tepelné čerpadlá možnosť nahradiť existujúci vykurovací systém účinným a úsporným riešením. Tepelné čerpadlá čerpajú približne tri štvrtiny energie na vykurovanie z prostredia – napríklad zo vzduchu alebo zeme. Tieto obnoviteľné zdroje energie sú k dispozícii bezplatne. Potrebnú elektrickú hnaciu energiu tepelného čerpadla možno pokryť ekologickou alebo vlastnou vyrobenou elektrickou energiou.

Produkty a riešenia spoločnosti Schwank

Elektrické tepelné čerpadlá na vykurovanie a chladenie

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch

Rovnomerné rozloženie teploty v dôsledku systémov s jedným alebo viacerými rozdeľovačmi

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú flexibilným riešením na nákladovo efektívne a účinné vykurovanie priemyselných hál a budov. Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch môžu fungovať aj ako klimatizačný systém. Obrátením termodynamického procesu v tepelnom čerpadle môže odvádzať teplo z budovy a tým ju ochladzovať. Invertorom riadené systémy tepelných čerpadiel sa dajú namontovať de centricky na plášť budovy alebo na strechu. Pripojené sú pomocou potrubia s chladivom a vnútorná jednotka preberá distribúciu teplého alebo studeného vzduchu. Takto zostávajú inštalačné vzdialenosti krátke, tepelné/studené straty sú nízke a teplý/studený vzduch sa môže privádzať cielene.

Viac informácií

Tepelné čerpadlá vzduch-voda

Flexibilné a úsporné pri novej výstavbe a rekonštrukcii

V novostavbách sú tepelné čerpadlá vzduch-voda ideálnym riešením vykurovania vďaka dobrému pomeru ceny a výkonu. Tepelné čerpadlá vzduch-voda využívajú voľné teplo prostredia na efektívnu výrobu teplej alebo studenej vody. S bezkonkurenčnou výhodou: teplo možno odoberať z prostredia kdekoľvek a v neobmedzenom množstve. Moderné, dobre izolované budovy potrebujú na uspokojenie svojich potrieb vykurovania len nízke teploty prúdenia medzi 35 a 40 °C. Tepelné čerpadlá pracujú v tomto rozsahu mimoriadne efektívne. A dokonca aj na vykurovanie rekonštrukcií zle izolovaných budov, ktoré si vyžadujú vyššie prietokové teploty (je možné dosiahnuť až 55 °C), existujú v súčasnosti vhodné riešenia na báze tepelných čerpadiel. Pri tepelných čerpadlách je možné tzv. kaskádové (modulárne) zapojenie, takže vykurovací výkon možno flexibilne prispôsobiť príslušnej potrebe tepla (výkony od 6 do 400 kW).

Viac informácií

Systémy VRF

Flexibilné vykurovanie a chladenie viacerých miestností

Systémy VRF (Variable Refrigerant Flow) sa používajú na distribúciu vyrobeného tepla a chladu do rôznych miestností podľa potreby, dokonca aj súčasne. Systémy VRF sú takzvané priame výparníky, ktoré na prenos energie nepotrebujú ďalšie teplonosné médium. Keďže inak bežný prenos tepla prostredníctvom výmenníka tepla je spojený s tepelnými stratami, použitím priamych výparníkov možno ušetriť vzniknuté tepelné straty.
Chladivo preto prúdi priamo z vonkajšej jednotky do vnútorných jednotiek. Pri tomto procese sa stráca menej energie ako v systémoch s vodným nosičom. Tým sa šetria náklady na energiu pri vykurovaní alebo chladení.

Viac informácií

Výhody elektrických tepelných čerpadiel Schwank

Elektrické tepelné čerpadlo má bezkonkurenčnú energetickú účinnosť pri vysokovýkonnej prevádzke

Hlavné výhody elektrických tepelných čerpadiel:

  • najvyššia energetická účinnosť vďaka invertorom riadenému kompresoru s dvojitým rotačným piestom
  • najvyššia flexibilita vďaka maximálnej celkovej dĺžke linky 1,000 m
  • široká škála rôznych pripojiteľných vnútorných jednotiek
  • možno kombinovať s vodným výmenníkom tepla pre aplikácie s teplou/studenou vodou

Funkcia a účinnosť elektrických tepelných čerpadiel

Elektrické tepelné čerpadlá – regeneratívna energia z prostredia.

Základná funkcia všetkých systémov tepelných čerpadiel je rovnaká: princíp chladničky, len v opačnom garde. Na rozdiel od chladničky, ktorá odoberá teplo z interiéru, tepelné čerpadlo získava teplo zvonku, t. j. zo vzduchu alebo zeme, a uvoľňuje ho späť do vzduchu v hale ako vykurovaciu energiu. Obrátením tohto princípu sa môže hala ochladzovať.

Úžasné je, že tepelné čerpadlo dokáže získavať teplo z okolia aj pri teplotách hlboko pod bodom mrazu. Predpokladom je, že teplota zdroja tepla (vzduchu) je vyššia ako teplota varu chladiva. V prípade bežných chladív je to -57 °C až -12 °C. Preto aj studený vonkajší vzduch v zime má stále dostatok tepelnej energie na hospodárne vykurovanie hál.

Vhodnosť pre sklady a výrobné haly závisí od faktorov, ako je obvodový plášť budovy, profil využitia, ale aj objem investícií. Vďaka viac ako 90-ročným skúsenostiam s vykurovaním hál spolu s vami vypracujeme vhodné riešenie.

Na stiahnutie

Informácie o elektrických tepelných čerpadlách Schwank

Pre užívateľov a projektantov

Všetky dôležité informácie o elektrických tepelných čerpadlách

Zistite všetky dôležité informácie o elektrických tepelných čerpadlách.

Na prvý pohľad

Novinky Schwank

Spoločnosť Schwank predstavila na veľtrhu v Brne energetické inovácie pre priemysel

Novinky, Spoločnosť

Na tohtoročnom Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne zaujala spoločnosť Schwank pozornosť návštevníkov, keď predstavila svoje najnovšie energetické inovácie a riešenia pre priemyselné a komerčné priestory. Medzi najvýznamnejšie produkty patrilo vodíkové vykurovanie, priemyselné vetranie a chladenie, elektrické infračervené žiariče a HVLS ventilátor MonsterFans.

Společnost Schwank, světový lídr v oblasti průmyslového vytápění, chlazení a větrání, oslavila 90. výročí svého založení.

Novinky, Spoločnosť

Za 90 rokov svojej existencie sa spoločnosť Schwank stala svetovým lídrom v oblasti priemyselného vykurovania a expertom na riešenia v oblasti vetrania a chladenia. V súčasnosti sa spoločnosť zameriava na transformáciu energie, takže jej hlavným zameraním sa stáva vodíkové a elektrické vykurovanie. Od tohto roku ponúka prvý 100 % vodíkový tmavý žiarič a je priekopníkom v tom, že je hlavnou silou pri prechode na obnoviteľné energie.

Schwank – Špecialista na priemyselné vykurovanie je lídrom na svetovom trhu

Novinky, Ocenenia

Popredný nemecký business magazín WirtschaftsWoche zaradil spoločnosť Schwank, špecialistu na priemyselné vykurovanie a klimatizáciu, do svojho aktuálneho rebríčka svetových lídrov na trhu. Schwank sa o tieto miesta delí s významnými spoločnosťami ako sú Adidas, Bosch, Bayer, Siemens a Henkel.

Zwei Entwicklungsingenieure von Schwank mit dem Brenner eines Wasserstoff Dunkelstrahlers.

Prelom: Klimaticky neutrálne vykurovanie s vodíkovými žiaričmi Schwank

Novinky

Výrobcovia infražiaričov už roky propagujú modernosť a budúcu životaschopnosť svojej technológie. Teraz tento priemysel a predovšetkým spoločnosť Schwank stanovili prelomový míľnik s vývojom svojho prvého 100% vodíkového kompatibilného vykurovacieho systému.

Elektrické tepelné čerpadlá

Viac informácií

Získajte osobnú radu už teraz!

Schwank SK

Schwank s.r.o.

Vajnorská 100/B

831 04 Bratislava

+421-948 959 535
info@schwank.sk

Naše ocenenia

Na čo sme hrdí

Ocenenie „Die Welt Top 100“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Ocenenie „The Best of German Mittelstand“ pre spoločnosťSchwank GmbH.
Ocenenie „Industriepreis 2017“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Ocenenie „Großer Preis des Mittelstandes“ pre spoločnosť Schwank GmbH.