schwank_service_wartung

Údržba a servis Schwank

Údržba systémov vykurovania hál

Teplo a komfort významne prispievajú k výkonnosti Vašej prevádzky, pretože majú značný vplyv na prevádzkové náklady a spokojnosť zamestnancov. Bezchybná funkcia predpokladá podobne ako u Vášho osobného auta dobrú a pravidelnú údržbu. Plynové kúrenia sú technicky náročné systémy a musia sa u nich podľa platných noriem aspoň raz ročne vykonávať údržba a preverovať bezpečnosť.

Žiadny iný výrobca v oblasti vykurovania hál nedisponuje tak hustou servisnou sieťou ako Schwank. Cez 40 servisných technikov je Vám nepretržite k dispozícii. S online pripojením zobrazuje náš CRM systém všetky historické dáta k Vášmu zariadeniu. Technik firmy Schwank si môže ešte pred tým, než Vás navštívi, o Vašom zariadení urobiť konkrétny obrázok, ako keby sa pozeral do životopisu. Dĺžku servisného zásahu je tak možné znížiť na minimum. Výhoda v nákladoch, ktorú Vám ďalej odovzdávame.

Radi Vás budeme podporovať s balíčkom základného servisu alebo balíčkom kompletného servisu Premium GaraPlus pre trvalo bezporuchovú prevádzku. Pokiaľ s nami uzavriete servisnú zmluvu, môžete Vašu záruku k vykurovaciemu zariadenie predĺžiť na dobu neurčitú.

Kontaktná osoba

Schwank SK

Schwank s.r.o.

Vajnorská 100/B

831 04 Bratislava

+421-94-895 9535
info@schwank.sk

Naše riešenia pre údržbu

Servis náhradných dielov

Vykurovanie je len tak dobré, ako servis, ktorý za ním stojí.

S veľkým servisným tímom Vám stojíme neustále po boku: Je jedno, či o vás staráme priamo, alebo nie.

Zo všetkých síl podporujeme užívateľa a samozrejme poradcov a montérov. Ak potrebujete náhradné diely pre zariadenia Schwank, obráťte sa, prosím, na náš servisný tím.

Hotline servisu

776 733 222

Tel servisu

545 211 530

Email: info@schwank.cz

Balíčky služieb Schwank

Prehľad

Service Packages

Naše ocenenia

Na čo sme hrdí

Großer Preis des Mittelstands
Die Welt Top 100
Signet-Top-100-
Best of German Mittelstand
Industriepreis 2017