Údržba vykurovacích a klimatických systémov

Váš systém udržujeme nekomplikovaným a bezpečným spôsobom. Požiadajte o údržbu teraz!

Zistite viac

Teplo a komfort významne prispievajú k výkonnosti Vašej prevádzky, pretože majú značný vplyv na prevádzkové náklady a spokojnosť zamestnancov. Bezchybná funkcia predpokladá podobne ako u Vášho osobného auta dobrú a pravidelnú údržbu. Plynové kúrenia sú technicky náročné systémy a musia sa u nich podľa platných noriem aspoň raz ročne vykonávať údržba a preverovať bezpečnosť.

Žiadny iný výrobca v oblasti vykurovania hál nedisponuje tak hustou servisnou sieťou ako Schwank. Naši servisní technici sú Vám nepretržite k dispozícii. Technik firmy Schwank si môže ešte pred tým, než Vás navštívi, o Vašom zariadení urobiť konkrétny obrázok, ako keby sa pozeral do životopisu. Dĺžku servisného zásahu je tak možné znížiť na minimum. Výhoda v nákladoch, ktorú Vám ďalej odovzdávame.

Radi Vás budeme podporovať s balíčkom základného servisu alebo balíčkom kompletného servisu Premium GaraPlus pre trvalo bezporuchovú prevádzku. Pokiaľ s nami uzavriete servisnú zmluvu, môžete Vašu záruku k vykurovaciemu zariadenie predĺžiť na dobu neurčitú.

Kontaktná osoba

Schwank SK

Schwank s.r.o.

Vajnorská 100/B

831 04 Bratislava

+421-948 959 535
info@schwank.sk

Naše riešenia pre údržbu

Servis náhradných dielov

Vykurovanie je len tak dobré, ako servis, ktorý za ním stojí.

S veľkým servisným tímom Vám stojíme neustále po boku: Je jedno, či sa o Vás staráme priamo, alebo nie.

Zo všetkých síl podporujeme užívateľa a samozrejme poradcov a montérov. Ak potrebujete náhradné diely pre zariadenia Schwank, obráťte sa, prosím, na náš servisný tím.

Hotline servisu

776 733 222

Tel servisu

545 211 530

Email: info@schwank.cz

Balíčky služieb Schwank

Prehľad

Service Packages

Viac informácií?

Kontaktujte nás

Získajte osobnú radu už teraz!

Schwank SK

Schwank s.r.o.

Vajnorská 100/B

831 04 Bratislava

+421-948 959 535
info@schwank.sk

Naše ocenenia

Na čo sme hrdí

Ocenenie „Die Welt Top 100“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Ocenenie „The Best of German Mittelstand“ pre spoločnosťSchwank GmbH.
Ocenenie „Industriepreis 2017“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Ocenenie „Großer Preis des Mittelstandes“ pre spoločnosť Schwank GmbH.