Energeticky efektívne vykurovanie hál pre priemysel a obchod

schwank_anwendungen_industrie-gewerbe

Energeticky efektívne vykurovanie hál pre logistiku

schwank_anwendungen_logistik

Energeticky efektívne vykurovanie hál pre dielne a showroomy

schwank_anwendungen_werkstaetten

Energeticky efektívne vykurovanie hál pro športoviská

schwank_anwendungen_sportstaetten

Energeticky efektívne vykurovanie hál pre zerasy a vonkajšie priestory

schwank_anwendungen_terrassen-außenbereiche

Aplikácie

Energeticky úsporné systémy vykurovania a chladenia hál

Velmi účinné vykurovanie a chladenie priemyselne využívaných hál. Portfólio služieb Schwank ponúka správne riešenie pre každú oblasť použitia. Naši inžinieri vyvíjajú riešenia, ktorá ideálne vyhovujú podmienkam na mieste. Pritom sa sústredíme na najvyššiu energetickú účinnosť a dlhú životnosť.

Schwank je odborníkom na obzvlášť úsporne a pohodlné plynové infračervené vykurovanie, blokové tepelné elektrárne a plynové tepelné čerpadlá pre použitie v halách pre priemysel, obchod a logistiku.

Pri vývoji individuálnych riešení pre vykurovanie a chladenie kladú naši inžinieri dôraz predovšetkým na individuálne okolnosti na mieste. Pritom se sústredíme na čo najväčšiu energetickú účinnosť a dlhú životnosť našich produktov a ponúkame zákazníkom obsiahle portfolio služieb od poradenstva na mieste cez montáž až po obsluhu a údržbu v priebehu celého životného cyklu zariadenia.

Výrobky a riešenia spoločnosti Schwank

Vykurovanie hál a chladiace riešenia pre všetky aplikácie

Priemysel a obchod

Vykurovanie a chladenie hál tam, kde to potrebujete

V priemysle a obchode je pri plánovaní, realizácii a údržbe systémov vykurovania treba zohladniť niekoľko podstatných zvláštností. Prašnosť, citlivé CNC stroje, otvorené brány alebo meniace sa časy smien sú iba niektoré z nich.

Ďalšie informácie

Logistika

Špeciálne systémy vykurovaní hál a riešenie chladenia

Logistické haly kladú veľké nároky na systémy vykurovania práve kvôli spôsobu užívania, ako sú často otvorené brány, vysoké skladovacie regály, rôzne oblasti užívania atď. Časť uskladneného tovaru síce potrebuje iba minimum tepla, napriek tomu je práve pri procese naskladňovania a vyskladňovania a v logistickej koncepcii „picker to part“ vykurovanie nevyhnutné.

Ďalšie informácie

Dielne a showroomy

Systémy vykurovania hál sú efektívne a šetria náklady

Ako jednotka na trhu sme dosiahli vynikajúce meno nielen pri vykurovaní priemyselných hál. Naše žiariče sa etablovaly takisto v dielňach, autosalónoch, umývačkách áut, obchodoch s príslušenstvom ale aj v showroomoch / preda jniach.

Ďalšie informácie

Športoviská

Pohodlné vykurovanie haly

Športoviská vykazujú vďaka spôsobu využívania iné špecifiká, ktoré je potrebné pri projektovaní vykurovacích a chladiacich zariadení zohľadniť. V centre záujmu je tak okrem čo najúčinnejšej a najúspornejšej prevádzky hlavne takisto pohodlie športovcov, divákov a hostí.

Ďalšie informácie

Terasy a vonkajšie priestory

Infračervené žiariče pre predĺženú vonkajšiu sezónu

Na mnohých terasách v reštauráciách, kaviarní a pivníc sú už bežné terasové vykurovania, resp. terasové žiariče. Rozhodujúce pre obrat vonkajších gastronomických prevádzok je obsadenosť počas najdlhšieho obdobia v roku.

Ďalšie informácie

Výhody infračerveného vykurovacieho systému Schwank

Vysoko kvalitné a efektívne systémy vykurovania hál a riešenia chladenia

Na rozdiel od iných výrobcov sú systémy vykurovania a chladenia firmy Schwank určené špeciálne pre použitie v priemysle, obchode a logistike a každý jednotlivý systém vykurovania je prispôsobený pre dané zariadenie. Naše vykurovacie systémy sa vyznačujíú viacerými vlastnosťami, ktoré ich určujú hlavne pre použitie v priemysle a obchode:

  • Infračervené teplo – efektívny druh ohrevu:

Tepelné lúče systémov infračerveného vykurovania Schwank prenikajú vzduchom haly takmer bez strát. Lúče dopadajú na povrchy v budove a vzduch sa ohrieva iba nepriamo. Vďaka tomuto princípu pôsobenia šetria infračervené systémy Schwank aktívne energetické náklady. Vedecké štúdie totiž dokazujú, že zníženie teploty vzduchu o 1 °C zodpovedá zníženiu energetických nákladov o 7 %.

  • Teplo tam, kde je potrebné:

Teplý vzduch stúpa nahor. Tento efekt sa nazýva tepelný vztlak a je to ten zásadný dôvod, ktorý spôsobuje, že napríklad teplovzdušné jednotky pracujú výrazne menej efektívne ako  infračervené systémy Schwank. V jeho dôsledku sa draho ohriaty vzduch nedostane do obytných zón zamestnancov, ale stúpa pod strechu. Až potom ako sa ohreje väčšia časť vzduchu v budove, bude teplo citeľné aj u podlahy. Systémy vykurovania Schwank pracujú podstatne efektívnejšie. Tepelné lúče prenikajú vzduchom a dopadajú na povrch podlahy, kde sú potrené. Vzduch samotný sa ohrieva iba nepriamo. Zabráni sa tak tepelnému vztlaku.

  • Prenos – eliminácia tepelných strát:

Čím vyšší je teplotný rozdiel medzi dvoma médiami, tým majú väčšiu snahu tento rozdiel kompenzovať. Tento jav sa nazýva prenos. To platí takisto pre vyrovnanie vnútornej teploty [TA] na jednej strane a vonkajšej teploty [TB] na druhej strane. Vďaka cielenému infračervenému žiareniu vykurovacích systémov Schwank nie sú zbytočne ohrievané steny  budovy, rozdiel vnútornej a vonkajšej teploty je tak veľmi malý. Minimalizujú sa tak straty pri prenose.

  • Rýchlosť – krátky čas reakcie a zahrievania:

Na rozdiel od centrálnych systémov vykurovania, ktoré využívajú prenos tepla médií ako je voda, vytvárajú decentralizované infračervené systémy Schwank teplo tam, kde je potrebné. Výhody sú jasné: Odpadáva prenos tepla od centrálneho kotla k miestu využitia, čas reakcie a zahrievanie sa skracuje. Je tak možné minimalizovať prevádzkový čas vykurovania.

  • Decentralizácia – bez strát pri distribúcii a prenose:

Pre dlho trvajúci prenos od generátora tepla k miestu potreby a doplnkovým odovzdávajúcim staniciam vznikajú u centralizovaných systémov vykurovania distribučné straty. Decentralizované infračervené vykurovanie Schwank naopak mení používanú primárnu energiu priamo na mieste potreby na sálavé teplo. Úplne tak odpadávajú distribučné straty spôsobené prenosom vyrobeného tepla.

  • Individuálne vykurovanie zón – teplo iba tam, kde je potrebné:

S infračerveným vykurovaním Schwank je možné vykurovať jednotlivé časti hál, a dokonca jednotlivé pracoviská. Infračervené žiariče je možné zapínať a vypínať rovnako ako svetlo, bez toho, aby sa teplo rozšírilo do celého priestoru. Tak je zaručené vykurovanie podľa potreby, v závislosti od skutočnej potreby budovy, podľa zmien apod. Vďaka tomu riešenie Schwank aktívne šetrí prevádzkové náklady, pretože najúspornejšie zariadenie je to, ktoré je vypnuté.

Plynulá modulácia ako štandard pre systémy vykurovania hál

Sériová plynulá modulácia

[Text:] Aby bylo možné zaručiť, že bude požadovaná teplota dosiahnutá za všetkých okolností, projektuje sa vyurovací systém vždy na základe miestnej minimálnei teploty. K tej ale dochádza iba zriedkakedy, takže vykurovací systém je po 85 % všetkých dní v roku predimenzovaný. Alternatívou môžu byť systémy s plynulo modulovateľným spôsobom prevádzky. Tie umožňujú prispôsobiť svoj výkon aktuálnym tepelným požiadavkám budovy. Bežne horáky disponujú iba pevným výkonnostným stupňom. Prispôsobiť výkon skutočným tepelným požiadavkám je možné iba pomocou taktovania zap / vyp. Infračervené systémy Schwank majú štandardne možnosť plynulej modulácie výkonu. To znamená, že disponujú zmesou plynu a vzduchu pre úpravu výkonu horáku. K tomu ale nestačí iba znížiť prívod paliva, ale takisto spaľovací vzduch je potrebné prispôsobiť potrebe výkonu. Iba tak je možné zabrániť energeticky nevýhodnému spaľovaniu.

Výhody systémov s možnosťou plynulej modulácie:

  • Prispôsobenie paliva a spaľovacieho vzduchu skutočným tepelným požiadavkám zvyšuje celkovú energetickú účinnosť.
  • Životnosť sa výrazne predlžuje vďaka zníženému počtu spínacích cyklov.
  • Pred spustením sa neuskutočňuje „prefukovanie“ vzduchom. Tak je možné znížiť zbytočné tepelné straty.
  • Vďaka zníženému taktovaniu sa redukuje tvorba škodlivých látok, ktoré vznikajú pri spustení.

Naše ocenenia

Na čo sme hrdí

Großer Preis des Mittelstands
Die Welt Top 100
Signet-Top-100-
Best of German Mittelstand
Industriepreis 2017