Priemyselné vykurovania hál od Schwank – ideálny systém vykurovania pre vašu halu

Získajte viac informácií o vykurovaní hál Schwank. Kontaktujte nás teraz!

Zistite viac

Pred viac ako 80 rokmi prišiel zakladateľ spoločnosti Bernd H. Schwank s myšlienkou využitia princípu slnečného žiarenia na vykurovanie veľkých budov. Dokonca aj dnes naše najúčinnejšie sálavé ohrievače pracujú s infračerveným princípom. Naše stropné kúrenie sa používa v priemysle, logistike, športových halách a dielňach. Infračervené ohrievače v menšej forme na terasách a iných vonkajších plochách.

Kondenzačné technológie a rekuperácia tepla, plynové tepelné čerpadlá, vzduchové clony a kombinované teplárne a elektrárne zaisťujú optimálne riešenie vykurovania hál.

 

Riešenia a produkty vykurovania Schwank

Sálavé stropné vykurovanie hál

Systémy s tmavými žiaričmi

Multi-talent v oblasti vykurovania hál

Riešenie s tmavými žiaričmi spoločnosti Schwank sa zameriavajú na efektivitu, komfort a spoľahlivosť. Každý systém vykurovania, ktorý plánujeme pre našich zákazníkov, prispôsobíme priamo na mieste individuálnym okolnostiam.

Ďalšie informácie

Systémy so svetlými žiaričmi

Najvýkonnejší systém vykurovania hál

Technológia svetlých infračervených žiaričov bola vynájdená v spoločnosti Schwank – čo sa prejavuje dodnes. Naše systémy sa vyznačujú jedinečnou účinnosťou a emisnými hodnotami. Výsledkom sú sezónne hodnoty energetickej účinnosti nad 99%.

Ďalšie informácie

Technológia spaľovania & rekuperácia tepla

Turbo pre infračervené zariadenia

TetraSchwank, hybridSchwank hydro a hybridSchwank aero sú tri systémy, ktoré vytvorili inžinieri spoločnosti Schwank. S týmito systémami je možné realizovať spaľovacie a rekuperačné riešenie v akýchkoľvek podmienkach a prispôsobiť ho zákazníkovi na mieru.

Ďalšie informácie

Plynové tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá najvyššej kvality

S plynovými tepelnými čerpadlami spoločnosti Schwank môžete efektívne kúriť a chladiť – a to aj v rovnakom čase. Plynové tepelné čerpadlá kombinujú vysoko účinný energetický zdroj plynu s inteligentným využitím tepla z prostredia. Tento systém zabezpečí príjemné teploty v zime aj v lete.

Ďalšie informácie

Teplovzdušné vykurovanie – SchwankAir

Viac ako horúci vzduch

Produktový rad SchwankAir zaujme robustným dizajnom a osvedčenou technológiou. Ohrievače vzduchu na vykurovanie hál sú výbornou alternatívou do nízkych miestností, kde sú prioritou relatívne nízke investičné náklady.

Ďalšie informácie

Vrátová clona

Rozšírenie sálavého vykurovania Schwank

Produktový rad SchwankAir zahŕňa tiež dverné vzduchové clony ako studené alebo teplé zariadenia. Vytvára rozumný doplnok k sálavým stropným ohrievačom od Schwank, aby sa zabránilo nežiaducim zmenám vzduchu.

Ďalšie informácie

Infračervené kúrenie

Od patentu najúčinnejšie vykurovaciemu riešenia: Infračervené ohrievače

Skopírovali sme princíp sálavých stropných vykurovacích systémov Schwank z prírody. Infračervené žiariče majú povrchovú teplotu až 900 ° C. Z tohto tepelného žiarenia nie je do vzduchu emitované žiadne teplo – infračervený ohrievač iba zahrieva povrchy.

Táto prírodná metóda je jedným z najlepších spôsobov, ako vykurovať haly energeticky úsporným a udržateľným spôsobom. Pretože s výhodou, že teplo je vytvárané infračerveným kúrením presne tam, kde je to potrebné, vytvára sa v hospodárnych podmienkach príjemné a predovšetkým zdravé klíma v miestnosti – pomocou stropných sálavých ohrievačov s plynom.

Ďalšie výhody, ktoré ponúka infračervené vykurovanie v priemysle a obchode, sú

  • rýchle zahriatie výkonnými infračervenými žiaričmi
  • žiadne turbulencie prachu, pretože sa nehýbe vzduch
  • teplá podlaha
  • rovnomerné rozloženie teploty niekoľkých infračervenými žiaričmi
  • infračervené ohrievače pracujú ticho
  • nižšia spotreba energie ako teplovzdušný ohrievač

Vlastnosti sálavého vykurovania

Jednoducho vysvetlené

Efektívny druh ohrevu

Tepelné lúče systémov infračerveného vykurovania Schwank prenikajú vzduchom haly takmer bez strát. Lúče dopadajú na povrchy v budove a vzduch sa ohrieva iba nepriamo. Vďaka tomuto princípu pôsobenia šetria infračervené systémy Schwank aktívne energetické náklady. Vedecké štúdie totiž dokazujú, že zníženie teploty vzduchu o 1 ° C zodpovedá zníženie energetických nákladov o 7%.

Kde je potrebné

Teplý vzduch stúpa nahor. Tento efekt sa nazýva tepelný vztlak a je to ten zásadný dôvod, ktorý spôsobuje, že napríklad teplovzdušné jednotky pracujú výrazne menej efektívne než infračervené systémy Schwank. V jeho dôsledku sa draho ohriaty vzduch nedostane do pobytových zón zamestnancov, ale stúpa pod strechu. Až keď sa ohreje väčšia časť vzduchu v budove, bude teplo citeľné pri podlahe. Systémy vykurovania Schwank pracujú podstatne efektívnejšie. Tepelné lúče prenikajú vzduchom a dopadajú na povrch podlahy, kde sú potrebné. Vzduch samotný sa ohrieva iba nepriamo. Zamedzí sa tak tepelnému vztlaku.

Eliminácia tepelných strát

Čím vyšší je teplotný rozdiel medzi dvoma médiami, tým majú väčší snahu tento rozdiel kompenzovať. Tento jav sa nazýva prenos. To platí aj pre vyrovnanie vnútornej teploty [TA] na jednej strane a vonkajšej teploty [TB] na strane druhej. Vďaka cielenému infračervenému žiareniu vykurovacích systémov Schwank nie sú zbytočne ohrievané steny budovy, rozdiel vnútornej a vonkajšej teploty je tak veľmi malý. Minimalizujú sa tak straty pri prenose.

Krátky čas reakcie a zahrievania

Na rozdiel od centrálnych systémov vykurovania, ktoré využívajú prenos tepla médiami ako je voda, vytvárajú decentralizované infračervené systémy Schwank teplo tam, kde je potrebné. Výhody sú jasné: Odpadá prenos tepla od centrálneho kotla k miestu využitia, čas reakcie a zahrievanie sa skracuje. Je tak možné minimalizovať prevádzkovú dobu systému vykurovania.

Bez straty pri distribúcii a prenose

Kvôli dlhému prenosu od generátora tepla k miestu potreby a doplnkovým odovzdávajúcim staniciam vznikajú u centralizovaných systémov vykurovania distribučné straty. Decentralizované infračervené vykurovanie Schwank naopak mení používanú primárnu energiu priamo v mieste potreby na sálavé teplo. Úplne tak odpadajú distribučné straty spôsobené prenosom vyrobeného tepla.

 

Teplo len tam, kde je potrebné

S infračerveným vykurovaním Schwank je možné vykurovať určité časti hál, a dokonca jednotlivé pracoviská. Infračervené žiariče je možné zapínať a vypínať rovnako ako svetlo, bez toho aby sa teplo rozšírilo do celého priestoru. Tak je zaručené vykurovanie podľa potreby, v závislosti na skutočnej potrebe budovy, podľa smien a pod. . Vďaka tomu riešenie Schwank aktívne šetrí prevádzkové náklady, lebo najúspornejšie zariadenie je to, ktoré je vypnuté.

Viac informácií?

Kontaktujte nás

Získajte osobnú radu už teraz!

Schwank SK

Schwank s.r.o.

Vajnorská 100/B

831 04 Bratislava

+421-948 959 535
info@schwank.sk

Naše ocenenia

Na čo sme hrdí

Ocenenie „Die Welt Top 100“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Ocenenie „The Best of German Mittelstand“ pre spoločnosťSchwank GmbH.
Ocenenie „Industriepreis 2017“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Ocenenie „Großer Preis des Mittelstandes“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Schwank ist Weltmarktführer 2022 laut WiWo.