schwank_gaswaermepumpen

Plynové tepelné čerpadlá

Úsporné a všestranné

S plynovými tepelnými čerpadlami Schwank je možné veľmi účinne vykurovať a chladiť, a to len v jednom systéme. V porovnaní s elektrickými tepelnými čerpadlami preberá pri plynovom tepelnom čerpadle pohon plynový motor. Plynové tepelné čerpadlo teda pre vytváranie tepla alebo chladu potrebuje zdroj energie “plyn” namiesto “elektriny”. A z toho plynie mnoho výhod.

Možné použitie pre temperovanie [vykurovanie a chladenie] v obchode a priemysle:

  • Haly pre skladovanie tovaru citlivého na teplotu, napr. čokoláda, kozmetika, nebezpečné látky, farmaceutické výrobky
  • Zabezpečovanie tepla a chladu v kancelárskych priestoroch, laboratóriách, výskumných pracoviskách a na výstavách
  • Temperovanie budov s termickými procesmi, napr. pri použití strojov v hale

Produktové portfólio

Tepelné čerpadlá s plynovým motorom

ECO G GE-3 / ECO G GF-3

ECO-G GE3

Plynové tepelné čerpadlá

Nový konštrukčný rad GE3 vykazuje najlepšie hodnoty sezónnej účinnosti. Tento produkt spĺňa požiadavky komerčného využitia vďaka funkciám ako príprava teplej…

ECO G GE-3 / ECO G GF-3

ECO-G GF3

Plynové tepelné čerpadlá

Prístroje konštrukčného radu ECO-G GF3 sú doteraz jediné plynová tepelné čerpadlá s 3 vetvami v Európe a vďaka svojmu súčasnému…

Výhody plynových tepelných čerpadiel

Jednoducho vysvetlené

Pri výrobe elektriny vzniká v moderných plynových alebo uhoľných elektrárňach cca 60% odpadového tepla. Odpadové teplo vznikajúce pri plynovom motore tepelného čerpadla využíva zariadenia priamo na mieste. Buď podporuje proces tepelného čerpadla, alebo slúži ako dodatočný zdroj tepla, napr. Pre ohrev úžitkovej vody.

● Cca o 30% nižšie náklady na energie vďaka využívaniu výhodnejšieho zdroja – plynu

● Úspora dodatočných investícií (napr. trafostanice), žiadne pokrytie špičkového zaťaženia pri vykurovaní

● Zníženie prevádzkovej doby – nie je treba mimoriadny chod pre rozmrazovanie

● Jeden prístroj pre dve použitia – chladenie a vykurovanie; môžu bežať dokonca súčasne

● Zníženie počtu interných používateľov elektriny a tým aj drahých špičiek prúdového zaťaženia – odľahčenie firemnej elektrickej siete

● Dlhé intervaly údržby celého zariadenia – používanie súčiastok s dlhou životnosťou, prvá údržba po 10 000 hod. [Zodpovedá zhruba 3 – 4 roky pri bežnom používaní]

Výhody plynových tepelných čerpadiel

Jednoducho vysvetlené

Prehľad výhod: Porovnanie s elektrickým tepelným čerpadlom

Pri výrobe elektriny vzniká v moderných plynových alebo uhoľných elektrárňach cca 60% odpadového tepla. Odpadové teplo vznikajúce pri plynovom motore tepelného čerpadla využíva zariadenia priamo na mieste. Buď podporuje proces tepelného čerpadla, alebo slúži ako dodatočný zdroj tepla, napr. Pre ohrev úžitkovej vody.

  • Cca o 30% nižšie náklady na energie vďaka využívaniu výhodnejšieho zdroja – plynu
  • Úspora dodatočných investícií (napr. trafostanice), žiadne pokrytie špičkového zaťaženia pri vykurovaní
  • Zníženie prevádzkovej doby – nie je treba mimoriadny chod pre rozmrazovanie
  • Jeden prístroj pre dve použitia – chladenie a vykurovanie; môžu bežať dokonca súčasne
  • Zníženie počtu interných používateľov elektriny a tým aj drahých špičiek prúdového zaťaženia – odľahčenie firemnej elektrickej siete
  • Dlhé intervaly údržby celého zariadenia – používanie súčiastok s dlhou životnosťou, prvá údržba po 10 000 hod. [Zodpovedá zhruba 3 – 4 roky pri bežnom používaní]

Zmena oproti elektrickým tepelným čerpadlom je ten, že kompresor okruhu chladiva poháňa plynový, a nie elektrický motor. Plynová tepelné čerpadlá sa na celom svete používajú ako ekologické a účinné riešenia pre temperovanie budov. Obzvlášť pre veľký pripojovací výkon – napr. v priemysle a obchode – je táto technológia veľmi výhodná, pretože využíva výhodnú primárnu energiu plyn.

Partnerstvo s pridanou hodnotou

S našimi plynovými tepelnými čerpadlami vsádzame na Panasonic ako na výrobcu s vedúcim postavením na trhu. V roku 1958 táto firma vyvinula prvý vzduchotechnickú jednotku pre domáce použitie a odvtedy vsádza vo svojej obchodnej brandži “klimatizácie” na kontinuálny rozvoj. V oblasti plynových tepelných čerpadiel je Panasonic ideálnym partnerom. Panasonic pri vývoji svojich plynových tepelných čerpadiel kladie najväčší dôraz na účinnosť, spoľahlivosť a malú hlučnosť. Vďaka intenzívnym kontrolám kvality spĺňajú systémy vykurovania a chladenia Panasonic tiež tie najvyššie požiadavky. Plynové tepelné čerpadlá Panasonic sa vyznačujú vysokou mierou inovatívnosti a kvality. V kombinácii s know-how spoločnosti Schwank v záležitostiach vykurovania a chladenia veľkých hál vzniká neprekonateľná kombinácia kvality a kompetencie.

Teplá voda miesto chladiva

Gaswärmepumpen Industrienutzen

Výmenník tepla integrovaný do plynového tepelného čerpadla zaisťuje možnosť pripojenia vodovodného rozvodu priamo na tepelné čerpadlo. Úplne odpadá potrubné vedenia chladiva.

Chladivo: Pripojenie na vzduchotechnickú jednotku

Gaswärmepumpen Industrienutzen

Alternatívne je možné pripojiť plynové tepelné čerpadlo na jednotku vzduchotechniky [RLT]. Cez kanálové rozvody zásobuje budovu teplom alebo chladom. Rovnako je možná kombinácia vnútorných zariadení a vzduchotechnického systému.

Chladivo: Priame pripojenie vnútorných prístrojov

Gaswärmepumpen Industrienutzen

Vnútorné  pripojené priamo na systém chladiva zaisťujú rozloženie tepla a chladiva vnútri hál. Tu sa nepoužívajú žiadne doplnkové výmenníky tepla – systém uzavretý sám do seba sa postará o účinné temperovanie.

Kombinácia: Teplá voda a chladivo

Gaswärmepumpen Industrienutzen

Voliteľne je možné do systému integrovať doplnkový výmenník tepla. Je tak možné súčasne obsluhovať susednú kanceláriu alebo potrebu teplej vody.

 

Downloads

Informácie o tepelných čerpadlách Schwank

Pre používateľov a projektantov

Všetko, čo potrebujete vedieť o technológii plynového tepelného čerpadla

V tejto sekcii nájdete brožúry o výrobkoch, technické informácie a články pre tlač o systémoch tepelných čerpadiel Schwank.

Správy

Najnovšie na prvý pohľad

HVLS- ventilátory pre priemysel: Príšery prichádzajú!

News

V júli 2020 uvádza Schwank úplne nový rad produktov. Reč je o ventilátoroch HVLS pre priemyselné budovy. Schwank nazýva tieto veľké ventilátory MonsterFans.

aeroSchwank H-RI

Nový rok – nové produkty: Ventilačná technológia od spoločnosti Schwank

News

Začiatkom roka 2020 uviedla spoločnosť Schwank nový produktový rad: Vzduchotechnické jednotky.

Schwank at its best!

Awards, Company, News

Wirtschaftswoche vďaka svojim predným vykurovacím technológiám a vynikajúcej kvalite výrobkov a služieb nedávno vymenovala skupinu Schwank "lídrom na svetovom trhu".

ISH Frankfurt

ISH 2017 prichádza

Company, News

Veľké udalosti sa, ako je známe, ohlasujú vopred. Od 14. do 18. 3. 2017 sa Schwank opäť predstaví na ISH vo Frankfurte. Radi sa s Vami stretneme na našom stánku a predstavíme Vám naše zaujímavé novinky pod heslom Revolúcia.

Naše ocenenia

Na čo sme hrdí

Großer Preis des Mittelstands
Die Welt Top 100
Signet-Top-100-
Best of German Mittelstand
Industriepreis 2017