Ventilácia hál - Blog

Znalostný portál o vetracej technike pre priemyselné, obchodné a logistické haly a kancelárske budovy

Čo sú vzduchotechnické jednotky (AHU)?

Haly v priemysle, obchode a logistike kladú vzhľadom na svoje rozmery a správanie používateľov osobitné požiadavky na vykurovací systém. Každý,…

Viac informácií