Prečo je plná modulácia užitočná pre vykurovacie systémy priemyselných budov?

Podobne ako automobil, aj vykurovací systém priemyselnej budovy spotrebuje najviac energie pri plnom zaťažení. Keďže plný výkon je potrebný len niekoľko dní v roku, regulačný systém s plynulou moduláciou ponúka najlepšiu možnosť prispôsobiť výkon systému aktuálnym požiadavkám na vykurovanie haly.

Kotlársky priemysel už dávno uznal výhody plnej modulácie a je prekvapujúce, že systémy bez plynulej modulácie sa stále používajú, najmä v energeticky náročných priemyselných budovách. Príklad sálavých rúrkových žiaričov: Bežné rúrkové žiariče často pracujú s pevným výkonom. Prispôsobenie sa požadovanej potrebe tepla sa riadi iba cyklom (zapnutie/vypnutie) horáka. Z toho však vyplývajú niektoré zásadné nevýhody: Pri týchto spínacích cykloch sa znižuje energetická účinnosť horáka a výrazne sa zvyšujú emisie znečisťujúcich látok.

Riešením je systém s plynulou moduláciou, t. j. kombinácia plynu a vzduchu, ktorá môže meniť výkon horáka v širokom rozsahu. Na tento účel sa príslušnej potrebe výkonu prispôsobuje nielen množstvo paliva, ale aj spaľovacieho vzduchu. Týmto spôsobom možno zaručiť najlepšie spaľovanie z hľadiska energie a najvyšší faktor vyžarovania (aj pri prevádzke s čiastočným zaťažením).

Výhody súčasného nastavenia paliva a spaľovacieho vzduchu:

  • zvýšenie celkovej energetickej účinnosti prispôsobením paliva a spaľovacieho vzduchu požadovanej potrebe tepla.
  • vysoká ročná účinnosť: nižšia teplota spalín pri prevádzke s čiastočným zaťažením má za následok nižšiu rýchlosť prúdenia spalín. Spaliny prúdia systémom pomalšie, čím zostáva viac času na odovzdanie tepla do systému.
  • zníženie množstva znečisťujúcich látok: znížený cyklus znižuje tvorbu nespálených zložiek znečisťujúcich látok, ktoré vznikajú najmä pri spustení systému.
  • prevencia tepelných strát: keďže systém sa nemusí spúšťať nanovo, odpadá povinné “preplachovanie” čerstvým vzduchom. To umožňuje znížiť zbytočné tepelné straty.

Vďaka týmto výhodám sú modulačné rúrkové ohrievače pri určovaní sezónnej energetickej účinnosti hodnotené až o 5 % lepšie ako nemodulačné zariadenia (nariadenie o ekodizajne EÚ2015/1188).

Späť

More Blog Entries

Schwank Industrial Heating & Cooling

Nakoľko sú elektrické sálavé žiariče vhodné na priemyselné vykurovanie?

Ventilátory HVLS zabezpečujú chladenie v lete a cirkuláciu vzduchu v zime: to výrazne šetrí náklady na vykurovanie. Čím je budova…

V čom sú ventilátory HVLS lepšie ako malé ventilátory?

Ventilátory HVLS zabezpečujú chladenie v lete a cirkuláciu vzduchu v zime: to výrazne šetrí náklady na vykurovanie. Čím je budova…

Revolučný trend: plynové tepelné čerpadlá transformujú priemyselné priestory

Priemyselný sektor neustále hľadá efektívne a ekologické spôsoby vykurovania a chladenia svojich zariadení. Jedným z najnovších prielomov v oblasti účinných…

Ein Dunkelstrahler als Hallenheizung im Maschinenbau.

Aký je najlepší priemyselný vykurovací systém?

Veľké budovy v priemysle, obchode a logistike kladú vzhľadom na svoje rozmery a prevádzkové využitie osobitné požiadavky na vykurovací systém.…

Elektrické tepelné čerpadlá na vykurovanie hál: Aká je ich účinnosť?

Elektrické tepelné čerpadlá môžu byť efektívnou voľbou pre vykurovanie hál, najmä ak sa využívajú obnoviteľné zdroje energie. Najčastejšie využívajú teplo…

Ako môžu kompaktné jednotky zmeniť chladenie, vykurovanie a vetranie?

Technologický pokrok a urbanizácia sveta priniesli nové výzvy v oblasti chladenia, vykurovania a vetrania (HVAC) budov. Snahy o minimalizáciu nákladov…

Aký význam majú propánové tepelné čerpadlá na vykurovanie a chladenie priemyselných hál?

Viete, ako efektívne a ekologicky vykurovať a chladiť priemyselné haly? Ak nie, ste na správnom mieste. V súčasnosti sa kladie…

Ako pomôže vzduchová clona zabrániť stratám tepla a chladu často otvorenými dverami?

Vzduchové clony Vzduchové clony sú zariadenia, ktoré slúžia na oddelenie dvoch rôznych prostredí a zabezpečujú nepretržitý prietok vzduchu medzi nimi.…

V čom spočíva rekuperácia tepla?

Rekuperácia tepla Rekuperácia tepla je proces, pri ktorom sa teplo z odpadného vzduchu prenáša na čerstvý prívod vzduchu, čím sa…

Čo sú vzduchotechnické jednotky (AHU)?

Haly v priemysle, obchode a logistike kladú vzhľadom na svoje rozmery a správanie používateľov osobitné požiadavky na vykurovací systém. Každý,…