Schwank Ratgeber – Tags

Tags im Überblick

V čom sú ventilátory HVLS lepšie ako malé ventilátory?

Ventilátory HVLS zabezpečujú chladenie v lete a cirkuláciu vzduchu v zime: to výrazne šetrí náklady na vykurovanie. Čím je budova vyššia, tým väčšie sú potenciálne úspory energie.

Viac informácií

Revolučný trend: plynové tepelné čerpadlá transformujú priemyselné priestory

Priemyselný sektor neustále hľadá efektívne a ekologické spôsoby vykurovania a chladenia svojich zariadení. Jedným z najnovších prielomov v oblasti účinných energetických technológií sú plynové tepelné čerpadlá (GHP). Tieto inovatívne systémy prinášajú revolúciu v oblasti priemyselného vykurovania a chladenia, pretože spájajú účinnosť, spoľahlivosť a udržateľnosť.

Viac informácií


Ein Dunkelstrahler als Hallenheizung im Maschinenbau.

Aký je najlepší priemyselný vykurovací systém?

Veľké budovy v priemysle, obchode a logistike kladú vzhľadom na svoje rozmery a prevádzkové využitie osobitné požiadavky na vykurovací systém. Každý, kto hľadá vhodný priemyselný vykurovací systém, musí brať do úvahy nielen aktuálne právne predpisy a technológie, ale aj ekonomické a ekologické vlastnosti. Takže skôr, ako sa vyjasní, aký je najlepší priemyselný vykurovací systém, musí si prevádzkovateľ budovy, investor, ale aj stavebná firma najprv ujasniť, aké podmienky a kritériá by mala ich budova spĺňať.

Viac informácií


Elektrické tepelné čerpadlá na vykurovanie hál: Aká je ich účinnosť?

Elektrické tepelné čerpadlá môžu byť efektívnou voľbou pre vykurovanie hál, najmä ak sa využívajú obnoviteľné zdroje energie. Najčastejšie využívajú teplo z okolitého vzduchu. Účinnosť závisí od faktorov, ako je izolácia haly, vonkajšia teplota a dimenzovanie tepelného čerpadla.

Viac informácií


Ako môžu kompaktné jednotky zmeniť chladenie, vykurovanie a vetranie?

Technologický pokrok a urbanizácia sveta priniesli nové výzvy v oblasti chladenia, vykurovania a vetrania (HVAC) budov. Snahy o minimalizáciu nákladov na energiu a ochranu životného prostredia viedli k novej generácii inovatívnych riešení. Medzi týmito inováciami zohráva kľúčovú úlohu koncept kompaktných jednotiek - rooftopov.

Viac informácií


Aký význam majú propánové tepelné čerpadlá na vykurovanie a chladenie priemyselných hál?

Viete, ako efektívne a ekologicky vykurovať a chladiť priemyselné haly? Ak nie, ste na správnom mieste. V súčasnosti sa kladie čoraz väčší dôraz na udržateľné a ekologické technológie, ktoré minimalizujú náklady na energiu a zároveň chránia životné prostredie. Jedným z takýchto riešení sú propánové tepelné čerpadlá, ktoré ponúkajú množstvo výhod na vykurovanie a chladenie priemyselných hál. V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, ako propánové tepelné čerpadlá fungujú a prečo sú ideálnym riešením pre priemyselné haly.

Viac informácií

Ako pomôže vzduchová clona zabrániť stratám tepla a chladu často otvorenými dverami?

Vzduchové clony Vzduchové clony sú zariadenia, ktoré slúžia na oddelenie dvoch rôznych prostredí a zabezpečujú nepretržitý prietok vzduchu medzi nimi.…

Viac informácií


V čom spočíva rekuperácia tepla?

Rekuperácia tepla Rekuperácia tepla je proces, pri ktorom sa teplo z odpadného vzduchu prenáša na čerstvý prívod vzduchu, čím sa…

Viac informáciíPrečo je plná modulácia užitočná pre vykurovacie systémy priemyselných budov?

Podobne ako automobil, aj vykurovací systém priemyselnej budovy spotrebuje najviac energie pri plnom zaťažení. Keďže plný výkon je potrebný len niekoľko dní v roku, regulačný systém s plynulou moduláciou ponúka najlepšiu možnosť prispôsobiť výkon systému aktuálnym požiadavkám na vykurovanie haly.

Viac informácií

Aký význam má smernica ErP pre priemyselné vykurovacie systémy? 

Smernica ErP je smernica EÚ, ktorú vypracovala Európska komisia. ErP je skratka pre " Energy-related Products " - výrobky súvisiace s energiou. Cieľom tejto smernice je zlepšiť environmentálne vlastnosti rôznych výrobkov v celej Európe stanovením minimálnych požiadaviek na environmentálne vhodný dizajn počas výroby, používania a likvidácie. Je známa aj ako smernica 2009/125/ES o ekodizajne.

Viac informácií