SchwankControl Touch

SchwankControl Touch

Regulačná technika

Moderné vykurovacie zariadenia Schwank ponúkajú možnosť zaznamenávať a vyhodnocovať množstvo informácií s ohľadom na stav, výkon alebo spotrebu. Tieto informácie sú najdôležitejšie, keď ide o účinné ovládanie vykurovacieho zariadenia a z toho vyplývajúce aktívnej úsporu prevádzkových nákladov.
Z tohto dôvodu inžinieri firmy Schwank vyvinuli reguláciu pre záznam, zlúčenie a transparentné a intuitívne zobrazenie informácií vykurovacieho zariadenia v reálnom čase.

Oblasti použitia SchwankControl Touch

Váš osobný kontakt:

Schwank Logo Contact

Schwank s.r.o.

Vajnorská 100/B

831 04 Bratislava

+421-94-895 9535
info@schwank.sk

Detaily produktu

Intuitívne prevádzku pomocou riadiacej technológie pre vykurovacie systémy

Optimalizovaná údržba a obsluha vďaka internetovému pripojeniu a napojenie zbernice

Aby bolo možné trvale zaručiť účinnú prevádzku Vášho vykurovacieho zariadenia, hrá podstatnú úlohu údržba a obsluha. Aj tu ponúka SchwankControl podstatnú výhodu: Vďaka spojeniu zbernice s každým jednotlivým zariadením v hale SchwankControl okamžite signalizuje, keď niečo nie je v poriadku. To minimalizuje zbytočné výpadky.

Okrem napojenia Modbus disponuje SchwankControl prístupom k internetu, čo umožňuje pristupovať k vykurovaciemu zariadeniu odkiaľkoľvek na svete. Tak môžu užívatelia – bez toho, aby sa nachádzali na mieste – flexibilne reagovať na nové okolnosti a vykonať nastavenia svojich vykurovacích zariadení. Z tohto dôvodu sa SchwankControl stáva ideálnou ovládacie a regulačné jednotkou nielen pre prevádzkovateľov hál, ale aj pre poskytovateľov Energy contracting.

Jednoduchost – intuitivní ovládání a vylepšení manipulace

Vďaka dotykovej obrazovke a intuitívnemu užívateľskému rozhraniu je ovládanie SchwankControl pohodlné a intuitívne. Je možné rýchlo a prehľadne prezerať všetky dôležité informácie a vykonávať nastavenia.
SchwankControl umožňuje individuálne nastavenie na každý regulačný okruh v budove. Či ide o úpravu teploty, dobu dovolenky a smien alebo jednorazové zmeny doby vykurovania, sú všetky body menu vďaka intuitívnemu užívateľskému rozhraniu a dotykovej obrazovke rýchlo a pohodlne k dispozícii a dajú sa ľahko upravovať.

Flexibilita – pre väčšiu konektivitu s infraštruktúrou budovy

SchwankControl je možné prispôsobiť individuálnym podmienkam na mieste a integrovať do systému riadenia budov.
Vaše vykurovacie zariadenie nebýva samostatný, ale je väčšinou súčasťou komplexnej infraštrualebo podobne, všetky systémy používané v budove majú vplyv na Vaše vykurovacie zariadenie. Preto je SchwankControl možné napojiť  v regulácii flexibilne na nadradené riadiace systémy, ako je systém riadenia budov.
Okrem toho SchwankControl má množstvo vstupov a výstupov a vďaka tomu môže flexibilne a v reálnom čase reagovať na rôzne vplyvy, ako je kolísanie vonkajšej teploty, doba otvárania dverí neba zmeny vlhkosti vzduchu. Vďaka tejto flexibilné prispieva SchwankControl k účinnému ovládaniu Vášho vykurovacieho zariadenia a efektívne šetrí prevádzkové náklady.

Downloads

SchwankControl Touch informácie

Pre používateľov a projektantov

Ovládajte všetko

V tejto sekcii nájdete brožúry o produktoch, technické informácie a články o tlači týkajúce sa riadiace technológie Schwank.

Referenčný systém

Chceli by ste sa pozrieť na systém?

Získajte osobnú radu už teraz!

Schwank s.r.o.

Vajnorská 100/B

831 04 Bratislava

+421-94-895 9535
info@schwank.sk

Der Schwank Dunkelstrahler deltaSchwank unter dem Dach einer Halle.

Naše ocenenia

Na čo sme hrdí

Großer Preis des Mittelstands
Die Welt Top 100
Signet-Top-100-
Best of German Mittelstand
Industriepreis 2017