hybridSchwank aero

hybridSchwank aero

Kondenzačné riešenie, Riešenie vykurovania

Hybridný systém "aero" slúži na využitie odpadového tepla. Je možné efektívne využívať napr. odpadové teplo strojov, procesov a kúrenie. To umožňuje využívanie "voľného" odpadového tepla.

Oblasti použitia hybridSchwank aero

Váš osobný kontakt:

Schwank s.r.o.

Vajnorská 100/B

831 04 Bratislava

+421-948 959 535
info@schwank.sk

Highlights

Špičková účinnosť s technológiou kondenzačného výmenníku

 •  Zvýšenie účinnosti vďaka rekuperácii tepla
 • Zníženie prevádzkových nákladov predhrievaním čerstvého vzduchu
 • Kvalitný, rekuperačný výmenník tepla vzduch-vzduch pre rekuperáciu energie až 25%, pozostávajúce z:
  • výmenníkov tepla krížového prúdu alebo v protiprúde
  • integrovaného obtokového systému spalín vrátane ovládania
 • Kompletné dimenzovanie hybridného zariadenia, vrátane:
  • sacích ventilátorov
  • izolovaného kanálového systému prívodného a odpadového vzduchu
  • regulačnej techniky pre výmenníky tepla
  • výstupov zaplavovacieho vzduchu pre spätné vedenie ohriateho čerstvého vzduchu
 • Možnosti napojenia na existujúcu techniku ​​riadenia budov

Detaily produktu

Kondenzačná technológia ako hybridný systém

Spôsob fungovania

Kondenzačné riešenie

Energia odpadového tepla všetkých remesiel sa zhromažďuje pod strechou haly, kde často vznikajú teploty až 25 ° C a viac. Aero využíva doteraz nevyužitú energiu a privádza ju kanálovými rozvody ku regeneračnému výmenníku tepla vzduch-vzduch. Vo výmenníku sa teplo odovzdáva okolitému prúdiacemu čerstvému ​​vzduchu a cez výstupy zaplavovacieho vzduchu ho opäť privádza priamo do pobytovej zóny v hale.

Vďaka systému “aero” je možné priamo ušetriť prevádzkové náklady, pretože je možné dosiahnuť až 25% rekuperácia tepla [s ohľadom na inštalovaný vykurovací výkon]. Teplý vzduch nahromadený pod stropom haly sa mení na ohriaty čerstvý vzduch a opäť je privádzaný do haly.

Downloads

hybridSchwank aero informácie

Pre užívateľov a projektantov

Udržateľnosť vyhráva

V tejto sekcii nájdete brožúry o výrobkoch, technické informácie a články pre tlač o kondenzačné kondenzačné technológii a rekuperáciu tepla od spoločnosti Schwank.

Referenčný systém

Chceli by ste sa pozrieť na systém?

Získajte osobnú radu už teraz!

Schwank s.r.o.

Vajnorská 100/B

831 04 Bratislava

+421-948 959 535
info@schwank.sk

Der Schwank Dunkelstrahler deltaSchwank unter dem Dach einer Halle.

Naše ocenenia

Na čo sme hrdí

Ocenenie „Großer Preis des Mittelstandes“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Ocenenie „Die Welt Top 100“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Ocenenie „Top 100 Innovator 2018“ pre spoločnost Schwank GmbH.
Ocenenie „The Best of German Mittelstand“ pre spoločnosťSchwank GmbH.
Ocenenie „Industriepreis 2017“ pre spoločnosť Schwank GmbH.