5 otázok na nášho konateľa prof. Schlosser

Professor Schlosser

Po prvých ôsmich mesiacoch vo funkcii konateľa spoločnosti Schwank sme sa prof. Dr.-Ing. Friedhelma Schlossera spýtali na jeho dojmy z firmy, odboru a na aktuálne udalosti a ich pozadie. Tento promovaný strojný inžinier je vo firme Schwank zodpovedný oi. za vývoj, výrobu a nákup. Pokojne a vecne ako obvykle nám odpovedá vo svojej kancelárii.

Po prvých ôsmich mesiacoch vo funkcii konateľa spoločnosti Schwank sme sa prof. Dr.-Ing. Friedhelma Schlossera spýtali na jeho dojmy z firmy, odboru a na aktuálne udalosti a ich pozadie. Tento promovaný strojný inžinier je vo firme Schwank zodpovedný oi. za vývoj, výrobu a nákup. Pokojne a vecne ako obvykle nám odpovedá vo svojej kancelárii.

My: Pane prof. Schlosser, po ôsmich mesiacoch ste sa vo firme Schwank zrejme už zabýval. Aký z nej máte zatiaľ dojem?

Prof. Schlößer: “Dobrý” je skoro slabý výraz. Skutočne mi robí radosť pracovať v stredne veľkej a absolútne úspešnej firme s takou medzinárodnou pôsobnosťou. Práca tu má veľmi rodinný a kolegiálny charakter a je veľmi vzdialená od neefektívnej politiky. Tu nájdete mozog, srdce a ruky a tiež kontakt s kolegami pracujúcimi v teréne a medzinárodnými dcérskymi spoločnosťami je priateľský a efektívny.

My: Vo firme Schwank sa aktuálne chystá mnoho noviniek a ako odbor, tak i zákonné podmienky, na ktoré musia firmy reagovať, sa mení. Kde vidíte firmu za tri roky?

Prof. Schlößer: Pretože v oblasti výskumu a vývoj ovplyvňuje budúcnosť našej branže rozhodujúcim spôsobom, nepotrebujem našťastie vešteckú guľu, aby som túto otázku mohol zodpovedať. Zásadné je potrebné pre našich zákazníkov ešte viac zatraktívniť naše kľúčové produkty. Budeme teda výkon, účinnosť a spoľahlivosť našich produktov dôsledne zvyšovať a prekračovať zákonné požiadavky tak, aby sa naši zákazníci mohli po mnoho rokov radovať z užívania našich produktov. Myslím, že ako jednotka na trhu sme to dlžní našim zákazníkom aj sami sebe. Okrem kľúčového obchodu sa naše spektrum produktov a služieb výrazne rozšíri. Požiadavka na trhu je na takú jednotku, aby perfektne ovládala oblasť vykurovania, klimatizácie, vetrania a ponúkala systémové riešenia. A to aj z hľadiska zvyšujúceho sa podielu obnoviteľných energií.

My: Čo sú najväčšie výzvy, ktorým bude firma musieť čeliť na ceste k dosiahnutiu svojich strategických cieľov počas tohto obdobia?

Prof. Schlosser: Ponúkať našim zákazníkom optimálne systémové riešenie je už veľká výzva. Tu je potrebné sústrediť sa na dve oblasti: na jednej strane rozumne a starostlivo zlepšovať existujúce produkty a súčasne rovnako šikovne rozširovať spektrum produktov. Sem patrí tiež zvýšenie významu profesionálneho poradenstva pri predaji a obsiahle a kvalitné školenie – ako pre našich zamestnancov, tak i zákazníkov. A aby to nebolo nudné, platí to samozrejme aj pre trhy mimo Nemecko. Tu platia čiastočne úplne iné zákonné, technické a meteorologické podmienky, ktoré musíme samozrejme zohľadniť rovnako tak, ako tie na našom nemeckom domácom trhu.

My: V mnohých odboroch nadobúda na význame pokračujúca digitalizácia. S tým je často spojená zmena požiadaviek, ktoré zákazníci kladú na svojich dodávateľov. Aké zmeny prinesie tento trend s ohľadom na zákazníkov firmy Schwank a ako sa Schwank tejto zmene postaví?

Prof. Schlosser: Vplyv digitalizácie je obrovský. Ale nie až od tej doby, kedy sa stalo módnym pojmom tému Priemyslu 4.0. Naši zákazníci napríklad už dnes dostávajú ponuky kompletne vypracované a prispôsobené presne ich individuálnym požiadavkám – a to počas veľmi krátkej doby. Vo väčšine prípadov sa to vykonáva prostredníctvom informačnej a počítačovej techniky, ktorá využíva našich dlhoročných, praktických skúsenosti. Až s týmito skúsenosťami sa digitálna technika stáva skutočne dobrou. Na druhej strane sú aj naše produkty čoraz viac digitálne. Okrem interných ovládacích a regulačných okruhov, ktoré nám pomáhajú zvyšovať účinnosť našich produktov, komunikujú naše produkty cez digitálne zbernicové systémy medzi sebou aj s riadiacimi systémami budov našich zákazníkov. A zavedenie nášho nového ERP systému na začiatku roka 2017 aj v záujme zákazníkov digitálne zlepší kompletný zásobovací reťazec. Dokážeme to totiž aj “digitálne”.

My: Počas svojej doterajšej kariéry ste pracoval takisto pre podniky v oblasti obnoviteľných energií. Teraz pracujete pre firmu, ktorej paleta produktov je z veľkej časti pohanu plynom. Aké zmeny očakávame u trhu s plynom a odbore priemyselnej klimatizačnej techniky?

Prof. Schlösser: Myslím, že som vzhľadom na obnoviteľné energie pre našu firmu urobil niekoľko dôležitých skúseností. Na jednej strane pri zavádzaní produktov založených na obnoviteľných energiách. Pracoval som napríklad pre známe firmy ako Vaillant a Buderus, ktorých produkty sú – podobne ako tie naše – z veľkej časti založené na spaľovaní plynu. Tiež tu bola táto téma najskôr nepohodlná, navyše s ňou neboli vlastné skúsenosti. A dnes patrí využívanie solárnej energie ako v oblasti solárnej tepelnej energie, tak aj fotovoltaiky k absolútnemu stavu techniky. Iná oblasť sa týka mojich skúseností s oblasťou veternej energie. Kľúčovou témou je tam ukladanie vytvorenej energie. Možnou cestou je technológia výroby plynu z nevyužitej elektrickej energie získanej z vetra [plyn z vetra] a ukladanie v existujúcich sieťach zemného plynu. Buď priamo ako vodík, alebo metanizovaný na CH4. To dáva plynu a priemyslu plynových zariadení reálnu šancu regenerovať sa a mať aj po roku 2030 budúcnosť. Aby sme mohli túto šancu využiť, má okrem riešenia technických tém existenciálny význam tiež posilnená a efektívna spolupráca národných a medzinárodných grémií. Ale aj tu máme ako Schwank dobrú pozíciu.

Späť

Viac noviniek

Používajú sa riešenia na vykurovanie a chladenie haly Schwank

Společnost Schwank, světový lídr v oblasti průmyslového vytápění, chlazení a větrání, oslavila 90. výročí svého založení.

Novinky, Spoločnosť

Za 90 rokov svojej existencie sa spoločnosť Schwank stala svetovým lídrom v oblasti priemyselného vykurovania a expertom na riešenia v oblasti vetrania a chladenia. V súčasnosti sa spoločnosť zameriava na transformáciu energie, takže jej hlavným zameraním sa stáva vodíkové a elektrické vykurovanie. Od tohto roku ponúka prvý 100 % vodíkový tmavý žiarič a je priekopníkom v tom, že je hlavnou silou pri prechode na obnoviteľné energie.

Schwank – Špecialista na priemyselné vykurovanie je lídrom na svetovom trhu

Novinky, Ocenenia

Popredný nemecký business magazín WirtschaftsWoche zaradil spoločnosť Schwank, špecialistu na priemyselné vykurovanie a klimatizáciu, do svojho aktuálneho rebríčka svetových lídrov na trhu. Schwank sa o tieto miesta delí s významnými spoločnosťami ako sú Adidas, Bosch, Bayer, Siemens a Henkel.

Zwei Entwicklungsingenieure von Schwank mit dem Brenner eines Wasserstoff Dunkelstrahlers.

Prelom: Klimaticky neutrálne vykurovanie s vodíkovými žiaričmi Schwank

Novinky

Výrobcovia infražiaričov už roky propagujú modernosť a budúcu životaschopnosť svojej technológie. Teraz tento priemysel a predovšetkým spoločnosť Schwank stanovili prelomový míľnik s vývojom svojho prvého 100% vodíkového kompatibilného vykurovacieho systému.

DeltaSchwank je tmavý žiarič od spoločnosti Schwank.

Schwank je globálnym lídrom na trhu infračervených žiaričov

Novinky, Ocenenia

Nedávno publikovaná správa spoločnosti „Industry Research“ o výskume trhu potvrdzuje skupinu Schwank Group ako svetového lídra na trhu v oblasti infračervených žiaričov.

Naše ocenenia

Na čo sme hrdí

Ocenenie „Die Welt Top 100“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Ocenenie „The Best of German Mittelstand“ pre spoločnosťSchwank GmbH.
Ocenenie „Industriepreis 2017“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Ocenenie „Großer Preis des Mittelstandes“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Schwank ist Weltmarktführer 2022 laut WiWo.