5 otázok na nášho konateľa prof. Schlosser

Professor Schlosser

Po prvých ôsmich mesiacoch vo funkcii konateľa spoločnosti Schwank sme sa prof. Dr.-Ing. Friedhelma Schlossera spýtali na jeho dojmy z firmy, odboru a na aktuálne udalosti a ich pozadie. Tento promovaný strojný inžinier je vo firme Schwank zodpovedný oi. za vývoj, výrobu a nákup. Pokojne a vecne ako obvykle nám odpovedá vo svojej kancelárii.

Po prvých ôsmich mesiacoch vo funkcii konateľa spoločnosti Schwank sme sa prof. Dr.-Ing. Friedhelma Schlossera spýtali na jeho dojmy z firmy, odboru a na aktuálne udalosti a ich pozadie. Tento promovaný strojný inžinier je vo firme Schwank zodpovedný oi. za vývoj, výrobu a nákup. Pokojne a vecne ako obvykle nám odpovedá vo svojej kancelárii.

My: Pane prof. Schlosser, po ôsmich mesiacoch ste sa vo firme Schwank zrejme už zabýval. Aký z nej máte zatiaľ dojem?

Prof. Schlößer: “Dobrý” je skoro slabý výraz. Skutočne mi robí radosť pracovať v stredne veľkej a absolútne úspešnej firme s takou medzinárodnou pôsobnosťou. Práca tu má veľmi rodinný a kolegiálny charakter a je veľmi vzdialená od neefektívnej politiky. Tu nájdete mozog, srdce a ruky a tiež kontakt s kolegami pracujúcimi v teréne a medzinárodnými dcérskymi spoločnosťami je priateľský a efektívny.

My: Vo firme Schwank sa aktuálne chystá mnoho noviniek a ako odbor, tak i zákonné podmienky, na ktoré musia firmy reagovať, sa mení. Kde vidíte firmu za tri roky?

Prof. Schlößer: Pretože v oblasti výskumu a vývoj ovplyvňuje budúcnosť našej branže rozhodujúcim spôsobom, nepotrebujem našťastie vešteckú guľu, aby som túto otázku mohol zodpovedať. Zásadné je potrebné pre našich zákazníkov ešte viac zatraktívniť naše kľúčové produkty. Budeme teda výkon, účinnosť a spoľahlivosť našich produktov dôsledne zvyšovať a prekračovať zákonné požiadavky tak, aby sa naši zákazníci mohli po mnoho rokov radovať z užívania našich produktov. Myslím, že ako jednotka na trhu sme to dlžní našim zákazníkom aj sami sebe. Okrem kľúčového obchodu sa naše spektrum produktov a služieb výrazne rozšíri. Požiadavka na trhu je na takú jednotku, aby perfektne ovládala oblasť vykurovania, klimatizácie, vetrania a ponúkala systémové riešenia. A to aj z hľadiska zvyšujúceho sa podielu obnoviteľných energií.

My: Čo sú najväčšie výzvy, ktorým bude firma musieť čeliť na ceste k dosiahnutiu svojich strategických cieľov počas tohto obdobia?

Prof. Schlosser: Ponúkať našim zákazníkom optimálne systémové riešenie je už veľká výzva. Tu je potrebné sústrediť sa na dve oblasti: na jednej strane rozumne a starostlivo zlepšovať existujúce produkty a súčasne rovnako šikovne rozširovať spektrum produktov. Sem patrí tiež zvýšenie významu profesionálneho poradenstva pri predaji a obsiahle a kvalitné školenie – ako pre našich zamestnancov, tak i zákazníkov. A aby to nebolo nudné, platí to samozrejme aj pre trhy mimo Nemecko. Tu platia čiastočne úplne iné zákonné, technické a meteorologické podmienky, ktoré musíme samozrejme zohľadniť rovnako tak, ako tie na našom nemeckom domácom trhu.

My: V mnohých odboroch nadobúda na význame pokračujúca digitalizácia. S tým je často spojená zmena požiadaviek, ktoré zákazníci kladú na svojich dodávateľov. Aké zmeny prinesie tento trend s ohľadom na zákazníkov firmy Schwank a ako sa Schwank tejto zmene postaví?

Prof. Schlosser: Vplyv digitalizácie je obrovský. Ale nie až od tej doby, kedy sa stalo módnym pojmom tému Priemyslu 4.0. Naši zákazníci napríklad už dnes dostávajú ponuky kompletne vypracované a prispôsobené presne ich individuálnym požiadavkám – a to počas veľmi krátkej doby. Vo väčšine prípadov sa to vykonáva prostredníctvom informačnej a počítačovej techniky, ktorá využíva našich dlhoročných, praktických skúsenosti. Až s týmito skúsenosťami sa digitálna technika stáva skutočne dobrou. Na druhej strane sú aj naše produkty čoraz viac digitálne. Okrem interných ovládacích a regulačných okruhov, ktoré nám pomáhajú zvyšovať účinnosť našich produktov, komunikujú naše produkty cez digitálne zbernicové systémy medzi sebou aj s riadiacimi systémami budov našich zákazníkov. A zavedenie nášho nového ERP systému na začiatku roka 2017 aj v záujme zákazníkov digitálne zlepší kompletný zásobovací reťazec. Dokážeme to totiž aj “digitálne”.

My: Počas svojej doterajšej kariéry ste pracoval takisto pre podniky v oblasti obnoviteľných energií. Teraz pracujete pre firmu, ktorej paleta produktov je z veľkej časti pohanu plynom. Aké zmeny očakávame u trhu s plynom a odbore priemyselnej klimatizačnej techniky?

Prof. Schlösser: Myslím, že som vzhľadom na obnoviteľné energie pre našu firmu urobil niekoľko dôležitých skúseností. Na jednej strane pri zavádzaní produktov založených na obnoviteľných energiách. Pracoval som napríklad pre známe firmy ako Vaillant a Buderus, ktorých produkty sú – podobne ako tie naše – z veľkej časti založené na spaľovaní plynu. Tiež tu bola táto téma najskôr nepohodlná, navyše s ňou neboli vlastné skúsenosti. A dnes patrí využívanie solárnej energie ako v oblasti solárnej tepelnej energie, tak aj fotovoltaiky k absolútnemu stavu techniky. Iná oblasť sa týka mojich skúseností s oblasťou veternej energie. Kľúčovou témou je tam ukladanie vytvorenej energie. Možnou cestou je technológia výroby plynu z nevyužitej elektrickej energie získanej z vetra [plyn z vetra] a ukladanie v existujúcich sieťach zemného plynu. Buď priamo ako vodík, alebo metanizovaný na CH4. To dáva plynu a priemyslu plynových zariadení reálnu šancu regenerovať sa a mať aj po roku 2030 budúcnosť. Aby sme mohli túto šancu využiť, má okrem riešenia technických tém existenciálny význam tiež posilnená a efektívna spolupráca národných a medzinárodných grémií. Ale aj tu máme ako Schwank dobrú pozíciu.

Späť

Viac noviniek

Používajú sa riešenia na vykurovanie a chladenie haly Schwank

Spoločnosť Schwank získala prestížne ocenenie za inovácie

Novinky, Spoločnosť

Magazín stern ocenil inovačných lídrov medzi stredne veľkými spoločnosťami a spoločnosť Schwank medzi nimi nesmie chýbať. Do hodnotenia boli zaradené všetky nemecké stredne veľké spoločnosti, ktoré predložili aspoň päť patentov. Na zozname 500 spoločností z 30 odvetví - od pohonných technológií až po výrobu zariadení - sa Schwank nachádza v kategórii vykurovanie, vetranie a chladenie.

Schwank predstavuje vysoko výkonný elektrický žiarič

Novinky, Spoločnosť

Spoločnosť Schwank, líder v oblasti vykurovacích technológií, prináša na trh novinku - elektrický infražiarič eSchwank S-18000, navrhnutý na splnenie vysokých požiadaviek moderných priemyselných a komerčných priestorov. Tento produkt zavádza novú éru v klimaticky neutrálnom vykurovaní.

Inovatívny priemyselný vodíkový žiarič geniumSchwank získal európsky patent

Novinky, Spoločnosť

Priemyselný vodíkový žiarič geniumSchwank získal oficiálny európsky patent. Tento míľnik nielenže potvrdzuje jedinečnosť a inovatívnosť systému, ale zároveň posilňuje jeho pozíciu v oblasti udržateľného priemyselného vykurovania.

Schwank patrí k svetovým lídrom na trhu

Novinky, Spoločnosť

Spoločnosť Schwank je popredným špecialistom na priemyselné vykurovanie s medzinárodným pôsobením. S viac ako 90-ročnou históriou je spoločnosť Schwank známa svojimi inovatívnymi a komplexnými riešeniami pre priemyselné a komerčné budovy.

Naše ocenenia

Na čo sme hrdí

Ocenenie „Die Welt Top 100“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Ocenenie „The Best of German Mittelstand“ pre spoločnosťSchwank GmbH.
Ocenenie „Industriepreis 2017“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Ocenenie „Großer Preis des Mittelstandes“ pre spoločnosť Schwank GmbH.