deltaSchwank získava ocenenie „Best-Of Industriepreis 2017“

Ocenenie „Industriepreis 2017“ pre spoločnosť Schwank GmbH.

Nová generácia tmavých žiaričov deltaSchwank získala renomovanú „Best-Of Industriepreis – Cenu priemyslu 2017“. Revolučné riešenie vykurovania sa tak radí k najlepším produktom roku.

Nová generácia tmavých žiaričov deltaSchwank získala renomovanú „Best-Of Industriepreis – Cenu priemyslu 2017“. Revolučné riešenie vykurovania sa tak radí k najlepším produktom roku.

Vďaka zariadeniu deltaSchwank bol v oblasti technológie tmavých žiaričov dosiahnutý  skutočný prielom. Vďaka inovatívnej koncepcii a použitiu jedinečných komponentov, ako napríklad horáku bluTek, spojuje deltaSchwank hneď celou řadu výhod. Na prvom mieste je potrebné menovať obrovskú účinnosť. Tak bolo možné činiteľ sálania deltaSchwank zvýšiť o 29 % v porovnaní s bežnými vysoko výkonnými žiaričmi. Súčasne boli znížene straty spalinami o 50 %. V kombinácii s rovnako o polovinu zníženou elektrickou spotrebou stúpa celková energetická účinnosť [sezónna účinnosť] na úctyhodných 97,6 %. Vďaka sériovému napojeniu zbernice ponúka deltaSchwank naviac schopnosť prediktívnej údržby, čím je možné výrazne zvýšiť dostupnosť zariadenia. Okrem toho bolo možné znížiť emisie CO2 o 19 % a NOx o 55 %.

Všetky tieto faktory spoločne presvedčili porotu Ceny priemyslu o zahrnutie zariadenia deltaSchwank do rady najlepších produktov roku. „Máme z tohoto ocenenie veľkú radosť. Naši vývojári vďaka svojmu veľmi vysokému nasadeniu vytvorili žiarič budúcnosti. Vždy s cílem zvýšiť pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. Že to teraz potvrdila takisto porota Ceny priemyslu, nás veľmi teší,“ vraví Oliver Schwank, konateľ Schwank Group.

Ďakujeme za toto ocenenie takisto celému tímu Ceny priemyslu!

Späť

Viac noviniek

Používajú sa riešenia na vykurovanie a chladenie haly Schwank

Zwei Entwicklungsingenieure von Schwank mit dem Brenner eines Wasserstoff Dunkelstrahlers.

Prelom: Klimaticky neutrálne vykurovanie s vodíkovými žiaričmi Schwank

News

Výrobcovia infražiaričov už roky propagujú modernosť a budúcu životaschopnosť svojej technológie. Teraz tento priemysel a predovšetkým spoločnosť Schwank stanovili prelomový míľnik s vývojom svojho prvého 100% vodíkového kompatibilného vykurovacieho systému.

DeltaSchwank je tmavý žiarič od spoločnosti Schwank.

Schwank je globálnym lídrom na trhu infračervených žiaričov

Awards, News

Nedávno publikovaná správa spoločnosti „Industry Research“ o výskume trhu potvrdzuje skupinu Schwank Group ako svetového lídra na trhu v oblasti infračervených žiaričov.

Oliver Schwank hält mehrere Exemplare des Lexikons der deutschen Familienunternehmen.

Schwank in the Encyclopaedia of German Family Businesses

Awards, Company, News

Schwank in the Encyclopaedia of German Family Businesses

Das Keyvisual von MonsterFans.

HVLS- ventilátory pre priemysel: Príšery prichádzajú!

News

V júli 2020 uvádza Schwank úplne nový rad produktov. Reč je o ventilátoroch HVLS pre priemyselné budovy. Schwank nazýva tieto veľké ventilátory MonsterFans.

Naše ocenenia

Na čo sme hrdí

Ocenenie „Großer Preis des Mittelstandes“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Schwank ist Weltmarktführer 2022 laut WiWo.
Ocenenie „Die Welt Top 100“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Ocenenie „The Best of German Mittelstand“ pre spoločnosťSchwank GmbH.
Ocenenie „Industriepreis 2017“ pre spoločnosť Schwank GmbH.