ErP 2018 – Čo by ste mali vedieť o smernici Ekodesign

Logo ErP 2018

Od 1. 1. 2018 platí ErP smernica takisto pre systémy vykurovania hál ako tmavé žiariče. Systémy firmy Schwank tu dosahujú vynikajúce hodnoty. Nižšie sa dozviete všetko potrebné o požiadavkách novej smernice Ekodizajn.

Od 1. 1. 2018 platí ErP smernica takisto pre systémy vykurovania hál ako tmavé žiariče. Systémy firmy Schwank tu dosahujú vynikajúce hodnoty. Nižšie sa dozviete všetko potrebné o požiadavkách novej smernice Ekodizajn.

ErP – co je to?

ErP je skratka Energy-related Products [produkty relevantné z hľadiska spotreby energie] a označuje smernicu EÚ “Ekodizajn” [smernica 2009/125 / ES]. Spolková vláda túto smernicu v nemeckom práve realizovala zákonom o produktoch relevantných z hľadiska spotreby energie [EVPG]. Jej cieľom je v rámci Integrovanej produktovej politiky v rámci Európskej únie [IPP] šetriť energiu a ďalšie zdroje pri výrobe, prevádzke a likvidácii produktov relevantných z hľadiska spotreby energie. Pritom sa zohľadňuje celý životný cyklus produktu. Navyše by mali v celej EÚ platiť jednotné právne predpisy zamedzujúce obchodným prekážkam.

Jak sa rozdeluje do skupín výrobkov?

 • Produkty Relevantné z hľadiska spotreby energie sa rozdeľujte do skupín, takzvaných Lótovi. U skratiek Lótovi je uvedenéENER ako Generálne riaditeľstvo pre energie
 • ENTR ako Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie
 • KMUs GROWTH [skôr ENTR]
 • ENV ako Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie

Čo je nové od januára 2018?

Od 1. 1. 2018 platia smernice ErP tiež pre systémy vykurovania hál ako tmavé alebo svetlé žiariče [ENER / LOT 20 vykurovacie zariadenia v jednotlivých miestnostiach] aj pre ohrievače vzduchu [ENER / LOT 21 centrálne vykurovanie teplým vzduchom bez kogenerácie]. Konkrétne požiadavky na tieto skupiny produktov sú upravené v nariadení [EÚ] 2015/1188. Podľa toho zahŕňajú požiadavky na plynové infračervené žiariče:

 • Ukazovateľ pre stupeň ročného využitia vykurovania miestnosti [Saisonal Efficiency] činí pre tmavé žiariče aspoň 74%. Pre svetlé žiariče činí táto hodnota dokonca aspoň 85%. Produkty, ktorých hodnota leží pod touto kritickou hodnotou, nie je od 1. 1. 2018 už možné uvádzať na trh.
 •  Emisie Nox pre svetlé a tmavé žiariče je maximálne 200 mg / kWh
 • Preukázateľné informácie o produkte

Ako sa stanovuje ukazovateľ ErP pre technológiu energeticky úsporných svetlých a tmavých žiaričov?

Vplyv na sezónne energetickú účinnosť svetlých a tmavých žiaričov má predovšetkým:

 • Stupeň tepelnej účinnosti zariadenia
 • Súčiniteľ sálania

Obe hodnoty pre priemerné na 15% v prevádzke s menovitým zaťažením, 85% v prevádzke s čiastočným zaťažením.

 • Relevantné sú navyše takzvané korekčné činitele. Tie zohľadňujú:
 • Schopnosť modulácie zariadenia F [1]
 • Pozor! Zariadenia, ktoré mení teplotu v potrubí častým zapínaním a vypínaním horáka a tým aj zvýšeným vypúšťaním škodlivých látok, nie sú modulovateľnými zariadeniami
 • Elektrická potreba pomocnej energie F [4]
 • Použitie trvalého zapaľovacieho plameňa F [5]

Jaký úžitok má nový ukazovateľ?

Od zavedenia tohto ukazovateľa si EÚ sľubuje posun trhu k energeticky účinnejším produktom. Aj spotrebitelia z toho profitujú vďaka väčšej transparentnosti a možnostiam porovnania pri rozhodovaní o nákupe. Možnosť porovnaní však u zariadení pre vykurovanie žiarením nová nie je. Schwank sa už 25 rokov v európskom zväzu výrobcov infračerveného vykurovania [ELVHIS] zasadzuje o možnosť objektívneho porovnania systémov pre vykurovanie hál medzi sebou a porovnaní s inými systémami vykurovania. Ako jednotka v oblasti technológií a inovácií používame najmodernejšie systémy merania a testovania pre spoľahlivé a reprodukovateľné stanovenie výkonu sálanie priemyselných vykurovania podľa nových EN noriem 416-2 a 419-2. So sezónnou účinnosťou bola teraz rozšírená doterajšej normovaná hodnota a predpísať v celej Európe platný ukazovateľ pre energetickú efektívnosť systémov na infračervené vykurovanie hál.

Kdo stanovuje tento ukazovateľ?

Za stanovenie ukazovateľov sú zodpovední sami výrobcovia. Sú povinní tieto informácie zverejniť. V rámci Nemecka je krajinám nariadená kontrola trhu vzhľadom na Ekodizajn a energetický štítok. Podporuje je pritom BAM [Spolkový vrchný úrad v pôsobnosti Spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky BMWi]. Úlohy zahŕňajú okrem iného činnosti ako náhodná kontrola produktov a papierové skúšky.

Zhrnutie: Čo znamená smernica ErP v praxi?

“Ako kvalitný podnik veľmi vítame, že so sezónnou energetickou účinnosťou je teraz k dispozícii aj európska pečať kvality pre zariadenie pre infračervené vykurovanie hál a že budú z trhu týmto spôsobom postupne vylúčené neúčinná zariadení,” hovorí prof. Dr.-Ing. Friedhelm Schlosser, predseda odbornej skupiny Figawa plyn a prezident Európskeho zväzu výrobcov plynových infračervených žiaričov [ELVHIS]. Konateľ Schwank GmbH zodpovedný za technickej oblasti je považovaný za skúseného odborníka v oblasti energetickej a tepelnej techniky. Prof. Schlosser: “Schwank je s niekoľkými spolupracovníkmi veľmi aktívnym členom mnohonárodných a medzinárodných výborov pre normovanie a ako jednotka v oblasti kvality a inovácií sa neustále snaží ponúkať kúrenárom, projektantom a prevádzkovateľom hál transparentné, platné a porovnateľné informácie ako základ pre rozhodovanie.” Schlosser: ” Enormne dôležité pre energeticky účinné vykurovanie hál je navyše správne projektovanie systému vykurovania pre často veľmi rôznorodé podmienky hál. Ale aj dnes ešte má v prevádzke vykurovacieho zariadenia veľký potenciál úspora energie. Preto našich zákazníkov podporujú vysoko kvalifikovaní inžinieri a technici v našich veľkých oddeleniach plánovania sú vybavení modernými simulačnými nástrojmi. Okrem vynikajúcich stupňov účinnosti a veľmi dlhej životnosti našich infračervených žiaričov sme naše dlhoročné skúsenosti a kompetencie vložili do novej, plne digitálne elektronickej ovládacej a regulačnej techniky. Tak sme schopní optimálne uplatniť vysoké hodnoty účinnosti jednotlivých zariadení tiež v súhre medzi budovou, technológiou vykurovania, správaním užívateľa. Pre zákazníkov je nakoniec dôležitá celková hodnota a jeho celková úspora počas celého životného cyklu.

“Jak spĺňa energeticky úsporné vykurovanie hál SCHWANK novú smernicu?

Systémy vykurovania hál Schwank predstavujú so systémom svetlých žiaričov SUPRA a novým systémom tmavých žiaričov DELTA v súčasnosti najúčinnejšie riešenie na trhu. Svetlý žiarič SUPRA “september” s ročným stupňom využitia 94,8%, súčiniteľom sálania 80,9% a extrémne nízkymi hodnotami NOx 0 až 8 mg / kWh. Posledná hodnota je možná len vďaka zvláštne upravenému 3D povrchu a zloženie interne vyrábanej keramiky.

Systém tmavých žiaričov DELTA ohromuje vynikajúcim stupňom ročného využitia 98,6%, činiteľom sálanie 80,3% a hodnotami NOx 50 až 65 mg / kWh. Ale aj všetky ostatné produkty firmy Schwank bez problémov spĺňajú nové normy. Koniec koncov energeticky úsporné vykurovanie hál je už od založenia nášho dodnes rodinného podniku Güntherom Schwank pred viac ako 85 rokmi podnikateľským cieľom tohto odborníka na infračervené vykurovanie a jednotky v oblasti inovácií z Kolína. [Meranie stav 12.2017]

Jak môžeme profitovať z potenciálu účinnosti energeticky úsporného vykurovania hál?

Na inteligentnom spôsobe prevádzky a regulácie vykurovacieho zariadenia stojí a padá energetická účinnosť vykurovania hál. Preto Schwank všetky svoje skúsenosti a kompetencie získané počas viac ako 85 rokov vkladá predovšetkým do technologicky jedinečných technológií ovládania pre sektor hál. Okrem plynových spaľovacích automatov vyvinutých špeciálne pre oblasť infračerveného žiarenia je tu nové, plne digitálny SCT [Schwank Control Touch] umožňujúci ovládať prevádzku vykurovacieho zariadenia od jednotlivých riešení až po komplexné veľké zariadenia a optimalizovať ich s ohľadom na celkovú účinnosť. Pritom sa užívateľovi zobrazuje stav vysoko účinných infračervených žiaričov Schwank a možnosti optimalizácie s ohľadom na celkový systém. SCT pritom môže komunikovať s rôznymi zbernicovými systémami a bez problémov sa integrovať aj do existujúcej techniky riadenia budov.

Kde nájdete ďalšie informácie?

Radi Vám osobne poradíme a odpovieme na Vaše otázky ohľadom smernice Ekodizajn a energeticky účinného vykurovanie hál.

Zavolajte nám: +420 / 545 211 530

Alebo nám pošlite email: info@schwank.sk

Späť

Viac noviniek

Používajú sa riešenia na vykurovanie a chladenie haly Schwank

Zwei Entwicklungsingenieure von Schwank mit dem Brenner eines Wasserstoff Dunkelstrahlers.

Prelom: Klimaticky neutrálne vykurovanie s vodíkovými žiaričmi Schwank

News

Výrobcovia infražiaričov už roky propagujú modernosť a budúcu životaschopnosť svojej technológie. Teraz tento priemysel a predovšetkým spoločnosť Schwank stanovili prelomový míľnik s vývojom svojho prvého 100% vodíkového kompatibilného vykurovacieho systému.

DeltaSchwank je tmavý žiarič od spoločnosti Schwank.

Schwank je globálnym lídrom na trhu infračervených žiaričov

Awards, News

Nedávno publikovaná správa spoločnosti „Industry Research“ o výskume trhu potvrdzuje skupinu Schwank Group ako svetového lídra na trhu v oblasti infračervených žiaričov.

Oliver Schwank hält mehrere Exemplare des Lexikons der deutschen Familienunternehmen.

Schwank in the Encyclopaedia of German Family Businesses

Awards, Company, News

Schwank in the Encyclopaedia of German Family Businesses

Das Keyvisual von MonsterFans.

HVLS- ventilátory pre priemysel: Príšery prichádzajú!

News

V júli 2020 uvádza Schwank úplne nový rad produktov. Reč je o ventilátoroch HVLS pre priemyselné budovy. Schwank nazýva tieto veľké ventilátory MonsterFans.

Naše ocenenia

Na čo sme hrdí

Ocenenie „Großer Preis des Mittelstandes“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Schwank ist Weltmarktführer 2022 laut WiWo.
Ocenenie „Die Welt Top 100“ pre spoločnosť Schwank GmbH.
Ocenenie „The Best of German Mittelstand“ pre spoločnosťSchwank GmbH.
Ocenenie „Industriepreis 2017“ pre spoločnosť Schwank GmbH.